İçeriğe geç

AŞK Boyutundan Gelenler

  • 3 yıl önce
  • 3Dakika
  • 622Kelime
  • 197Görüntülenme

AŞK Boyutundan Gelenler

1950 yılı ve sonrasında dünya planında Kaos boyutunun en üst boyutu 13. boyut olan ışık boyutundan daha fazla ruh insan olarak bedenlenmeye başladı. İnsanlığın toplu frekansındaki yükselişe göre ışık boyutundan gelen ruhlara izin verilebiliyordu.

1999 yılından itibaren Kaos boyutunun 6. boyutu olan gerçeklik boyutunun altındaki frekanstaki (yokluk boyutu (1. boyut), oyun boyutu (2. boyut), titreşim boyutu (3. boyut), korku boyutu (4. boyut), ayna boyutu (5. boyut)) ruhlar dünya planında insan olarak bedenlenememeye başladılar. 

2012 yılına kadar sadece AŞK boyutunun ilk boyutu olan sevgi boyutundan var olmuş ruhlardan ruhsal görevliler bedenlenebiliyordu. 2012 yılından sonra daha fazla AŞK boyutunun her boyutundan var olmuş ruhlar insan olarak bedenlenmeye başladılar. 

2018 yılına kadar hem Kaos boyutundan hem de AŞK boyutundan insanlık planındaki frekansa uygun ruhlar karma bir şekilde bedenlenebiliyorlardı. 2018 yılı yaz gündönümünden sonra sadece AŞK boyutunun 13 boyutundaki tüm boyutlardan var olan ruhların bedenlenmesine izin verildi.

Şu an dünya planında var olan tüm insanlar Kaos boyutundaki 13 boyut olan yokluk boyutu, oyun boyutu, titreşim boyutu, korku boyutu, ayna boyutu, gerçeklik boyutu, merhamet boyutu, birlik boyutu, frekans boyutu, enerji boyutu, melek boyutu, koşulsuz sevgi boyutu, ışık boyutu ve AŞK boyutundaki 13 boyut olan sevgi boyutu, neşe boyutu, hiçlik boyutu, şefkat boyutu, heplik boyutu, sonsuzluk boyutu, harmoni ve uyum boyutu, kolaylık boyutu, bilgelik boyutu, akışta olma boyutu, mucize boyutu, sihir boyutu, OL‘dan gelen ruhlardan oluşuyor.

Dünya boyutundaki daha çok insan Kaos boyutundan var olduğu için insanlık planının baskın programı kaos öğretileri ve baskın enerji de kaos enerjileri. Kaos boyutundan var olan ruhlar kendi tekamülleri ile AŞK boyutundaki hak ettikleri boyuta kendilerini yükseltebiliyorlar. Yükselmiş olsalar da kaos programlarını ve enerjilerini yönetmeyi biliyorlar. Bu nedenle dengeyi daha kolay bulabiliyorlar.

AŞK boyutundan var olmuş ruhlar ise kaos programlarını ve enerjilerini yönetmeyi bilemiyorlar. Yönetemedikleri için de bu enerjiler onlarda fiziksel hastalıklara ya da aşırı tepkiselliğe neden olabiliyor. AŞK boyutundan ruhu var olmuş bu insanların bu alanı görünür kılmaları insanlık kendi sorumluluğundan kaçındığı için zorunlu hale getirildi. Bu zorunluluğun nedeni de Dünya’nın tekamülünün hızlanmış olmasından kaynaklanıyor. İnsanlığın dünya üzerinde varlığını sürdürebilmesi için ona ait ya da alanında çeşitli sebeple var olmuş kaosa ait her şeyi ya tamamen arındırması ya da sevgiye dönüştürmesi gerekiyor.

Son yazdığım cümle ile “bunu nasıl yapacağım” sorusu aklında belirenlere cevabım; yazdığım tüm yazılar ve çektiğim tüm videolar bunun için ortaya çıktı. Kendinize uygun yolla alanınızı arındırabilirsiniz ya da dönüştürebilirsiniz.

Son olarak şunu belirteyim hangimizin hangi boyuttan var olduğunun bir önemi yok. Önemli olan tek şey ilk aşamada bizden bu evrene yayılmış sevgi frekansı altındaki her şeyi sevgiye dönüştürme niyetinde ve gayretinde olmamız. Saf niyetle bunu yapmaya karar verince çok fazla ilahi olarak destekleniyoruz ve bir çok şey kolaylaşarak dönüşüyor. 

Her şey sevgi ile sevgi olsun.

08.09.2021

Etiketler: