İçeriğe geç

Atomik Arındırma

  • 3 yıl önce
  • 7Dakika
  • 1846Kelime
  • 207Görüntülenme

Atomik Arındırma

İlk olarak bu yazıda kullanacağım kavramların neler olduğunu Vikipedia’daki bilgilerle kısaca hatırlayalım. Sonra da enerjisel arınmalarımızı yapalım. 

Atom veya eycik, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır. Atom Yunancada bölünemez anlamına gelen atomostan türemiştir. 

Madde ya da özdek, uzayda yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan tanecikli yapılara denir. 5 duyu organımızla algılayabildiğimiz (hissedebildiğimiz) canlı ve cansız varlıklara denir.

Nesne veya şey, belirli bir kütlesi ve hacmi olan her türlü cansız varlık.

Bitki (Latince: Plantae), fotosentez yaparak kendi besinini üretebilen, ökaryotik, ağaçlar, çalılar, çiçekler, otlar, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir. 

Hayvan, canlılar dünyasının ökaryotlar (Eukaryota) üst âlemindeki hayvanlar (Animalia) âleminde sınıflanan canlıların ortak adıdır. Arapça “canlı varlık” anlamındaki ḥayevān sözcüğünden Türkçeye geçmiş olan “hayvan” sözcüğü, günlük kullanımda esasen insan dışı, nefes alan ve hareket eden canlıları ifade etmek için kullanılırsa da biyolojik bağlamda insanı da içerir.

İnsan (Homo sapiens lit. “bilen insan”); gelişmiş aletlerin, kültürün ve dilin gelişimini sağlamış büyük ve karmaşık beyinleri ile öne çıkarak yeryüzündeki en baskın tür hâline gelmiş, bipedal bir primat ve günümüzde Homo cinsinin hayatta olan tek türü.

İnsan olarak biz de evrende var olan her şey de atomlardan oluşuyor. Bu atomlardaki kodlardan ve dizilişlerinden her madde de farklılaşıyor. İnsan olarak hem kendi bedenimizdeki atomların tekamülünden hem de dünyada yaşayan canlı ve cansız nesnelerdeki atomların tekamülünden de sorumluyuz. Aslında bu sorumluluk tek yönlü bir etkileşim değil. Bizim insan olarak çoğunlukla farkında olmadığımız çift yönlü etkileşim mevcut. Hem kendi bedenimizdeki atomlar hem de o an fiziksel olarak bizim yakınımızdaki maddelerin, havanın, suyun atomları bizim her yaptığımız eyleme şahitlik ediyorlar. Eğer bu şahitliklerinde biz insan bilinci olarak bu atomlara sevgi frekansının altındaki deneyimleri sunduysak atomik düzeydeki kayıtlara o atoma düşük titreşimli ya da frekanslı bilgiyi kaydetmiş oluyoruz. Bizim bedenimizdeki atomlar bizim özgür irademizle yaptığımız seçimlerle arınırken; etkileşimde olduğumuz her atom arınmayabiliyor. Bu da o atomu oluşturan madde neyse onun tekamülünü yavaşlatıyor. Bu kadar detaylı yazdığım konunun özeti aslında şu; bizimle fiziksel olarak aynı mekanda ya da alanda bulunmuş canlı cansız her şeyin bize hakkı geçtiği için ondan helallik istememiz gerekiyor.

Fiziksel Atomik Arınma

Annemizin yumurtası babamızın spermi ile döllendiği ilk andan şu ana kadar bizim etikileşimde olduğumuz atomları arındırmak için yazacağım niyetin her birini en az üç kere tekrarlayın lütfen.

Nesnelerin Atomik Arınması

Kalbimi evrensel sevgi enerjisine açıyorum. Bu enerjinin bedenimdeki her atomu şifalandırmasına ve enerjimi sağlıkla saflaştırmasına izin veriyorum. Anne karnında ilk atomlarım oluştuğu andan şu ana kadar fiziksel olarak aynı ortamda bulunduğum tüm nesnelerle etkileşimim esnasında direkt ya da dolaylı olarak benden çıkan sevgi frekansı altındaki deneyimlerime şahitlik eden tüm atomlardan özür diliyorum. İlahi olarak sorumlu olduğum arındırmam gereken her şeyi o atomların şu anki formu her neyse o halin yasalarına ve frekansına uygun arınmanın ilahi yasalara göre gerçekleşmesi için kalbimdeki en saf sevgi enerjisini yönlendiriyorum. Şu andan itibaren egomun ya da nefsimin var edeceği sevgi olmayan programları fark etmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren etkileşimde olduğum ya da olacağım her nesne ile etkileşimimin bilincinde olarak davranmamı engelleyecek programlardan ilahi olarak özgürleşmem uygunsa özgürleşme talep ediyorum. Benim hayatımı bu zamana kadar kolaylaştırmış ve bundan sonra da kolaylaştıracak her nesneye varlığı ve hizmeti için teşekkür ediyorum. Bana ait olan tüm nesnelerin şu andan itibaren sevgi korumasında olmasını talep ediyorum. Bu zamana kadar kullandığım şu an benimle olmayan tüm nesnelerin atomlarına ben hayatta olacağım süre boyunca akması gereken sevgi şifası varsa ilahi yasalara uygun olarak bu şifaya aracı olmayı seçiyorum. 

Bitkilerin Atomik Arınması

Kalbimi evrensel sevgi enerjisine açıyorum. Bu enerjinin bedenimdeki her atomu şifalandırmasına ve enerjimi sağlıkla saflaştırmasına izin veriyorum. Anne karnında ilk atomlarım oluştuğu andan şu ana kadar fiziksel olarak aynı ortamda bulunduğum tüm bitkilerle etkileşimim esnasında direkt ya da dolaylı olarak benden çıkan sevgi frekansı altındaki deneyimlerime şahitlik eden tüm atomlardan özür diliyorum. İlahi olarak sorumlu olduğum arındırmam gereken her şeyi o atomların şu anki formu her neyse o halin yasalarına ve frekansına uygun arınmanın ilahi yasalara göre gerçekleşmesi için kalbimdeki en saf sevgi enerjisini yönlendiriyorum. Şu andan itibaren egomun ya da nefsimin var edeceği sevgi olmayan programları fark etmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren etkileşimde olduğum ya da olacağım her bitki ile etkileşimimin bilincinde olarak davranmamı engelleyecek programlardan ilahi olarak özgürleşmem uygunsa özgürleşme talep ediyorum. Bitkiler alemi ile ilgili bilinç düzeyinde bilmediğim konular için Yaratıcı’dan ilahi yardım talep ediyorum. Yaşamımı sürdürmek için yediğim ve yiyeceğim her bitkiye yaşamlarını bana sundukları için teşekkür ediyorum. 

Hayvanların Atomik Arınması

Kalbimi evrensel sevgi enerjisine açıyorum. Bu enerjinin bedenimdeki her atomu şifalandırmasına ve enerjimi sağlıkla saflaştırmasına izin veriyorum. Anne karnında ilk atomlarım oluştuğu andan şu ana kadar fiziksel olarak aynı ortamda bulunduğum tüm hayvanlarla etkileşimim esnasında direkt ya da dolaylı olarak benden çıkan sevgi frekansı altındaki deneyimlerime şahitlik eden tüm atomlardan özür diliyorum. İlahi olarak sorumlu olduğum arındırmam gereken her şeyi o atomların şu anki formu her neyse o halin yasalarına ve frekansına uygun arınmanın ilahi yasalara göre gerçekleşmesi için kalbimdeki en saf sevgi enerjisini yönlendiriyorum. Şu andan itibaren egomun ya da nefsimin var edeceği sevgi olmayan programları fark etmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren etkileşimde olduğum ya da olacağım her hayvan ile etkileşimimin bilincinde olarak davranmamı engelleyecek programlardan ilahi olarak özgürleşmem uygunsa özgürleşme talep ediyorum. Hayvanlar alemi ile ilgili bilinç düzeyinde bilmediğim konular için Yaratıcı’dan ilahi yardım talep ediyorum. Yaşamımı sürdürmek için yediğim ve yiyeceğim her hayvana yaşamlarını bana sundukları için teşekkür ediyorum. Onları onurlandırıyorum. Beslenme ile ilgili insanlık planında var olan tüm illüzyonlardan özgürleşmeyi seçiyorum.

Enerjisel Atomik Arınma

Fiziksel olarak aynı ortamda olmasak da kuantum dolanıklılık nedeniyle ya da henüz insanlık tarafından bulunmamış evrensel yasalarla evrendeki atomların hepsi ile etkileşiyoruz. Buradaki niyette de bu etkileşim alanını arındıracağız.

Kalbimi evrensel sevgi enerjisine açıyorum. Bu enerjinin bedenimdeki her atomu ve alanımdaki her enerjiyi şifalandırmasına ve enerjimi sağlıkla saflaştırmasına izin veriyorum. Enerji olarak var olduğum ilk andan şu ana kadar enerjisel düzeyde bildiğim ya da bilmediğim ilahi yasalar ve evrensel yasalarla etkileşime girdiğim her atom ve enerji ile etkileşimim esnasında direkt ya da dolaylı olarak benden çıkan sevgi frekansı altındaki deneyimlerime şahitlik eden tüm atomlardan özür diliyorum. İlahi olarak sorumlu olduğum arındırmam gereken her şeyi o atomların şu anki formu her neyse o halin yasalarına ve frekansına uygun arınmanın ilahi yasalara göre gerçekleşmesi için kalbimdeki en saf sevgi enerjisini yönlendiriyorum. Şu andan itibaren enerjisel etkileşim alanım için özgür irademle Yaratıcı’dan talep etme iznim olan ilahi korunmayı talep ediyorum. Yaratılmış olma bilinci ile şu andan itibaren yaşam sürmeyi seçiyorum. Bu seçimimle uyuşmayan davranışlarımdan, düşüncelerimden alışkanlıklarımdan özgürleşmek için hak ettiğim ilahi yardımı talep ediyorum. Bana yapılan tüm yardımları algılamayı ve anlamayı seçiyorum.

Bilinçsel Atomik Arınma

Bu arınmanın bilinen alanı rüya boyutunun arındırılması. Rüya boyutu gibi bilinç düzeyinde yaşadığımız başka deneyimsel alanlarımız varsa o alanların arınması da gerçekleşmiş olacak.

Kalbimi evrensel sevgi enerjisine açıyorum. Bu enerjinin bedenimdeki her atomu ve alanımdaki her enerjiyi şifalandırmasına ve enerjimi sağlıkla saflaştırmasına izin veriyorum. Bilinç olarak var olduğum ilk andan şu ana kadar bilinç düzeyinde bildiğim ya da bilmediğim ilahi yasalar ve evrensel yasalarla etkileşime girdiğim her atom, enerji ve bilinç ile etkileşimim esnasında direkt ya da dolaylı olarak benden çıkan sevgi frekansı altındaki deneyimlerime şahitlik eden tüm atomlardan özür diliyorum. İlahi olarak sorumlu olduğum arındırmam gereken her şeyi o atomların şu anki formu her neyse o halin yasalarına ve frekansına uygun arınmanın ilahi yasalara göre gerçekleşmesi için kalbimdeki en saf sevgi enerjisini yönlendiriyorum. Bilinç düzeyinde şu andan itibaren etkileştiğim ve etkileşeceğim her enerjisel alan içindeki tüm atomlarla etkileşim alanımda sevgi olmayan programların potansiyel gerçekliğine de sevgi şifasını yönlendiriyorum.

Bana açılan alan dahilinde yazmam gereken tüm arınmaları yazdım. Fiziksel atomik arınma içinde insanlarla etkileşimimiz esnasında olan durum için böyle bir arınma çalışmasının yazılması özgür irade yasasına uygun olmadığı için yazmadım. 

Atomik düzeyde sevgi etkileşimin öğrendiğimiz ve hayatımıza daimi olarak uyguladığımız güzel günler bizimle olsun.

16.09.2021

Etiketler: