İçeriğe geç

Başmelek Metatron’la Manyetik Enerji Dengeleme Çalışması

  • 2 yıl önce
  • 2Dakika
  • 534Kelime
  • 616Görüntülenme

Başmelek Metatron’la Manyetik Enerji Dengeleme Çalışması

Hepimiz şu dört manyetik alan içinde bulunuyoruz;

1- Kendi biyolojik bedenimizde bulunan demir iyonlarının manyetik alanı

2- Dünyanın çekirdeğinde bulunan demir atomlarının ve Dünya’nın yükselişinin birleşkesi olan manyetik alan

3- Güneşin atomik yapısı nedeniyle meydana gelen reaksiyonlardan yayılıp Dünya’ya ulaşan manyetik alan

4- Teknolojik gelişmeler sonucu oluşan maruz kaldığımız manyetik alan

Dört manyetik alanda sürekli değişkenlik içeriyor. En stabil manyetik alan bir çoğumuzun aşırı tepki gösterdiği teknolojik manyetik alan. Stabil ya da değişken; doğal ya da yapay var olan manyetik alana uyumlanmadığımız sürece enerjisel düzeyde kendimizi huzursuz hissetmemiz muhtemel. Aşağıdaki çalışmayı size göre uygun aralıklarla yapabilirsiniz. İçsel düzeyde bunu hissedemiyorsanız;

  • Güneş patlamalarının yoğun olduğu zamanlarda
  • Dünya’da deprem ve yanardağ faaliyetlerinin olduğu zamanlarda
  • Astrolojik olarak belirtilen güneşin sert açı yaptığı ya da dizilimlerin olduğu zamanlarda
  • Güneş ve ay tutulması zamanlarında

yapabilirsiniz.

Çalışma

Bu çalışmayı ilk yaptığınız zaman mutlaka uyuyacağınız bir zamanda yapın. Daha sonraki tekrarlarınızı da acil bir durum yoksa yine uyuyacağınız zamanda yapın.

“Başmelek Metatron, lütfen şu an benimle ol. Biyolojik bedenimin manyetik alanını vücut sağlığım daha sağlıklı olacak şekilde hücresel düzeyde dengele lütfen. Dünyada fiziksel bedenimin ve enerji bedenlerimin doğal ya da suni olarak maruz kaldığı manyetik alanımı da Dünya’nın doğal manyetik alanı ile uyumla ve dengele lütfen. 

Başmelek Metatron benim etkileşimde bulunduğum manyetik enerji ve alan yayan tüm alet, makine, cihaz, telefon, bilgisayar, laptop, araba, taşıt ve farkında olmadığım her nesne verimli bir şekilde çalışmasına devam ederek bu dengeleme gerçekleşsin.

Başmelek Metatron Manyetik alanımla etkileşimde olan her bitkinin ve hayvanın manyetik alanını da etkileşimimiz esnasında ilahi dengede tut lütfen.

Yaşamım içinde manyetik alanımı Dünya’nın doğal manyetik alanı ile dengede tutabilmem için farkındalığımı geliştirip, zihnimi berrak tutabilmem için bana lütfen hak ettiğim rehberliği et.”

Teknolojik gelişim alanına bazen çok fazla negatif olarak yüklenip, biz de enerji alanını dengesizleştiriyor olabiliriz. Teknoloji ile iç içe bir yaşam tarzınız varsa, ruhunuz bu planı bilerek dünyada bu zamanda bedenlenmeyi tercih etti. Bu nedenle teknoloji ile ya da bulunduğunuz koşullarla savaşmak yerine onlarla kazan kazan prensibinde nasıl bir iletişimde olabilirsiniz, bu alana bakabilirsiniz.

22.06.2022