İçeriğe geç

Başmelek Mikail ile Baba Kimliğinin Yeni Enerjiye Uyumlanması

  • 2 yıl önce
  • 6Dakika
  • 1487Kelime
  • 521Görüntülenme

Başmelek Mikail ile Baba Kimliğinin Yeni Enerjiye Uyumlanması

Bu yıl Mayıs ayında anneler gününde anneler için bir arınma yazısı yazmıştım. O yazıdan sonra bir arkadaşım babalar için de bir arınma yazıp yazmayacağımı sormuştu. Ben de alan açılırsa yazacağımı ifade etmiştim. Cumartesi sabah alan açıldı. Babalar günü ile eşzamanlı da yazı ortaya çıktı.

Her kimliğin kendine özgü bir programı var. Baba kimliği hem dünyasal hem de enerjisel olarak etkileşim alanı geniş bir kimlik. Bir bebek doğduktan sonra kısa sürede kendi kendini idare edemediği için, çocuk kendini idare edecek zamana erişinceye kadar hem bebeğin hem de annenin ve varsa diğer çocukların barınma, beslenme ve korunmasının sorumluluğu baba da oluyor. Sosyolojik olarak ailenin ortaya çıkması da bebeğin bakımının bu kadar uzun sürmesinden kaynaklanmasından oluşmuş.

Aslında ilahi boyutta olan program sosyoloji tarafından tespit edilmiş. İnsanlık tarihinde biyolojik olarak türün devamı için iki önemli baba figürü var. İlki, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem. İkincisi de Nuh peygamber. Zihinsel düzeyde bu önemi pek hatırlamasak da hepimizin ruhu bu önemi biliyor. Baba kimliğini taşıyan erkeklerin daha sonradan insanlık planına yapılan müdahaleden kendini özgür kılması için Hazreti Nuh ve Hazreti Adem’le enerjisel bağının saf olması gerekiyor.

Sümerler döneminde Anunakilerin insanlara yaptığı genetik ve enerjisel müdahalede en çok müdahale baba olan erkeklere yapılmış. Bu müdahale sonrasında müdahaleye uğrayan babaların ruhları ile bağlantıları zayıflamış. Bu zayıflama nedeniyle hem çocuklarına hem de eşine vermesi gereken Kutsal Baba enerjisindeki merhameti aktaramamış. Babada merhamet azaldıkça gücün karanlık tarafı ortaya çıkmaya başlamış.

Şu an baba kimliğinin alanında tüm tekamül yollarının ve tekamülsüzlerin er ve eril programları bulunuyor.

Eril Enerji, tek alan içeriyor. Aydınlık tekamül yolundaki baba enerjiden oluşan evrene yayılan kutsal baba enerjisi. Pozitif kutuplu enerji alanı.

Er Enerji, bu kelime ise iki alanı birlikte barındırıyor. Karanlık tekamül yolundaki baba enerjiden oluşan evrene yayılan baba enerjisi ve tekamülsüz plandaki karanlık anne enerjiden alınıp dönüştürülmüş enerji. Negatif kutuplu enerji alanı.

Tekamülsüz enerjideki er enerji, Tekamülsüz Lilith enerjisini barındırıyor.

Para da aslında eril ve dişil tarafı olsa da yüklenen programlardan dolayı eril programı daha baskın. Bu nedenle eril olan baba para enerjisi ile de çok hızlı rezone oluyor. Bu rezonans nedeniyle paranın alanındaki negatif programlar baba kimliğindeki erkeklerin alanına daha hızlı geçiş yapıyor. Parayı da kapsayan bolluk enerjisi de yine eril özlü bir enerji. Bolluğa yüklenmiş negatif kalıplar yine ortak program nedeniyle erkekler de daha hızlı aktif oluyor. Para ve bolluk eril enerjinin hepsi ile rezone olsa da baba kimliğine olumsuz programlar daha fazla dahil oluyor.

21 Aralık 2012 tarihinden sonra insanlık planında artık yeni enerji var olmaya başladı. Dünyada yeni enerjinin öncüsünün kadınlar olması gerekiyordu. Kadınlar kendi alanındaki eski enerji programlarını arındırdıkça erkekler de artık yeni insan bilincini ve programlarla uyumlanabileceklerdi. Erkeklerin enerjisi anne ya da eş tarafından çok etkileniyor. Bu nedenle anne ya da eş herhangi biri yeni enerjiye ruhsal ya da zihinsel olarak uyumlandıkça erkek de yeni programa daha güvenli bir şekilde geçebiliyor.

Baba kimliğinin enerjisel alanında bildiklerim bunlar. Hayatı ile zorlukları kolaylaştırmak isteyen babaların sorularına dilerim yazdıklarım yol gösterir. Buradan sonrası artık Başmelek Mikail’de olacak.

Başmelek Mikail ile Baba Kimliğinin Yeni Enerjiye Uyumlanması Çalışması

Yazılı niyeti okumanız enerjinin değişiminin sizin yaşam frekansınıza uygun olarak aktif olmasını sağlayacaktır.

“Başmelek Mikail’i alanıma davet ediyorum. Sahip olduğum baba kimliği alanında bulunan eski enerji programlarından bolluk, sağlık ve idrak ile özgür irademle Başmelek Mikail tarafından ilahi yasalara uygun olarak özgürleştirilmeyi talep ediyorum. Bu özgürleşme esnasında direkt ya da dolaylı bağlantıda olduğum tüm kadınların da merhametle şifalanmasını talep ediyor ve buna izin veriyorum.

Başmelek Mikail’in Hazreti Adem’le olan enerjisel bağımı saflaştırmasını talep ediyor ve buna izin veriyorum. Başmelek Mikail’in Hazreti Adem’den bana kadar olan insanlık planından benim DNAma dahil olmuş Dünya planı ile uyumsuz eski enerji programlarını Kutsal Babanın öz programı ile yenilemesini talep ediyorum.

Başmelek Mikail’in Hazreti Nuh’la olan enerjisel bağımı saflaştırmasını talep ediyor ve buna izin veriyorum. Başmelek Mikail’in Hazreti Nuh’tan bana kadar olan insanlık planından benim DNAma dahil olmuş Dünya planı ile uyumsuz eski enerji programlarını Kutsal Babanın öz programı ile yenilemesini talep ediyorum.

Başmelek Mikail’in insanlık tarihi boyunca enerjisel ve fiziksel yapılmış her türlü müdahale esnasında baba kimliğine yüklenmiş Kutsal Baba programı ile uyumsuz kayıtları DNAmdan ve akaşamdan sağlıklı bir şekilde arındırmasına izin veriyorum.

Başmelek Mikail’in insanlığın avcı toplayıcı olduğu dönemlerdeki benim alanımda bulunan eski enerji programlarını sağlıklı ve kolay bir şekilde arındırmasına izin veriyorum. 

Başmelek Mikail’in insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemlerdeki benim alanımda bulunan eski enerji programlarını sağlıklı ve kolay bir şekilde arındırmasına izin veriyorum. 

Başmelek Mikail’in sanayi toplumu ile başlayan ve günümüze kadar devam eden dönemlerdeki benim alanımda bulunan eski enerji programlarını sağlıklı ve kolay bir şekilde arındırmasına izin veriyorum. 

Başmelek Mikail’in içsel çocuğumu, içsel annemi, içsel babamı, içsel eril enerjimi, içsel dişil enerjimi, içsel tanrımı ve içsel tanrıçamı sağlıklı ve kolay bir şekilde saflaştırmasına izin veriyorum.

Başmelek Mikail’in ruhumdan, egomdan/nefsimden, zihnimden, bedenimden, kalbimden, yüksek benliğimden ve özışık benliğimden Dünya planı ile uyumsuz eski enerji programlarını ve farkında olduğum olmadığım tüm illüzyonları kolayca arındırmasına izin veriyorum.

Başmelek Mikail’in Kutsal Baba programını bende ilahi hak edişimdeki gibi aktive etmesine izin veriyorum.

Başmelek Mikail’in para ve bolluk aracılığıyla alanıma dahil olmuş pozitif ve aydınlık olmayan programları alanımdan temizleyip; beni, sahip olduğum ve olacağım parayı ilahi ışık korumasına almasını talep ediyorum. İlahi olarak sahip olduğum, Yaratıcı’nın bana bahşettiği bolluk programlarımı da Başmelek Mikail’in bolluk içinde ilahi bolluk enerjisi ile saflaştırmasına izin veriyorum.

Başmelek Mikail’in parayı ilahi bolluk bilinci ile kullanma ve arttırma programını alanımda aktif etmesine izin veriyorum. Başmelek Mikail’in sahip olduğum paranın her kuruşunu değerli olduğu bilinci ile müsriflik ya da cimrilik programlarına bağlamadan ilahi bolluk bilinci ile kullanmamı ve arttırmamı engelleyen eski enerji programlarını bolluk ile arındırmasına izin veriyorum. Yokluk ve kıtlık ile ilgili illüzyonlardan Başmelek Mikail’in beni ve paramı ilahi yasalara göre korumasını talep ediyorum.

Başmelek Mikail’in baba kimliğim ile ilahi olarak bağlantıda olan herkesle ilahi huzur ile iletişimde olmam için bana rehber olmasını talep ediyorum. Başmelek Mikail’in baba kimliğimle ilahi olarak bağlantısı olması uygun olmayan herkese de alanımı ilahi yasalara göre kapatmasını talep ediyorum.

Başmelek Mikail’in açtığı yeni enerji programlarımın her birini Yaratıcı’nın bana bahşettiğini bilerek Yaratıcı’ya şükrümü ve minnetimi iletmemi engelleyen her şeyden de özgürleşmeyi talep ediyorum. Benim gücümün ötesindeki her şeyi ve kendimi Yaratıcı’ya teslim ediyorum.”

Tüm babaların ve baba adaylarının babalar günü kutlu olsun.

19.06.2022