İçeriğe geç

Ebeveyn Olma Sorumluluğu

  • 5 yıl önce
  • 4Dakika
  • 911Kelime
  • 135Görüntülenme

Ebeveyn Olma Sorumluluğu

Bireyi dünyaya getirmek ve onu yetiştirmek çok kutsal bir görev. 

Uzun zamandan beri anne-baba-çocuk, nine-dede-torun gözlemleri yapıyorum. Burada şahit olduğum durumlar zaman zaman beni üzüyor zaman zaman da mutlu ediyor.

Ebeveyn olan her birey kendi kuşağının ve kendinden sonraki kuşağın sorumluluğunu almayı kabul etmiş olur.

Yazacaklarımı dünyasal düzlemde değil lütfen kalbinizle okuyun.

Dünyaya gelecek her ruhun bir ruhsal planı var. Temel öğretiler bu planla devam ediyor. Ancak bir çok alan da hem ruhun hem de bu ruhun ebeveynlerinin seçimleri ile şekilleniyor.

Ruh koşulsuz sevmeyi anne ve babasının kendine öğretmesini programladı diyelim. Burada koşulsuz sevgiyi ruhun öğrenmesi için anne ve baba şiddet uygulayarak da ona öğretebilir ya da sevgisiz kalıp soğuk bir ilişki içinde de. Ya da ebeveynlerden biri birinci yöntemle diğeri ikinci yöntemle de bu deneyimi elde etmesini sağlayabilir. Dünyasal deneyim anne, baba ve çocuğun seçimleri ile ortaya çıkıyor.

Aynı deneyimi anne, baba ya da hem anne hem de baba çocuktan onlara öğretmesini talep edebilir. Bu durumda çocuk asi bir çocuk olabileceği gibi suç işleyen bir çocuk da olabilir.

Eğer ruhsal planınızda ebeveyn olmayı programladıysanız; şu an çocuğunuz ya da çocuklarınız varsa ya da ileride olduğunda lütfen ruhsal boyutta yaptığınız programları sevgi odağında gerçekleştirmeyi seçin.

Dünyasal yaşın bir önemi yok herkes birbirinin hayatında öğretmenlik yapacağı başka alan vardır. Siz çocuğunuza saygı duyduğunuzda o da size saygı duyacaktır. Dışsal bir çok stres varken bazen çocuğunuzun davranışlarına tahammül etmek de zorlanabilirsiniz ancak ebeveyn olmak sizin seçiminizdi. Bunu her zaman hatırlayın.

Bu plan bir çok farklı şekilde programlanabiliyor;

  • Planlanmış hamilelik sonrası çocuk sahibi olmak
  • Plansız (kazara diye tanımlanmış) hamilelik sonrası çocuk sahibi olmak
  • Evlat edinerek ya da koruyucu aile olarak çocuk sahibi olmak
  • Anne ya da babanın erken yaşta vefatı sonucu kişinin kardeşlerinin ebeveyni olmak
  • Dede ya da nine olmuş bireylerin çocuklarının boşanması ya da ölümü ile torunlarının ebeveyni olmak
  • Dede ya da nine olmuş bireylerin çocuklarının çalışma koşulları nedeniyle belirli zamanlı torunlarının ebeveyni olmak

Bunların hiç biri yanlışlıkla ya da bir başkasının sorumsuz davranışı sonucu olamaz; doğum ana planda olan bir programdır. Her ne sebeple ebeveyn sorumluluğundaysanız bu zaman diliminde sevgi, saygı şefkat ya da merhamet içinde davranışlar sergileyin.

Çatışma, hükmetme, köleleştirme, manipüle etme, saygısızlık artık dünyanın enerjisi ile uyumlu değil.

1968’lerden itibaren doğan ve insanların bir çoğu  kaosun üst boyut frekansından ruhlardı. 

1975’ten sonra doğan insanların bir kısmı kaosun üst frekansından bir kısmı da aşkın ilk boyutlarından ruhlardı.

1990’lardan sonra doğan insanların içinde aşkın boyutlarından gelen ruhların oranı arttı.

2018 yılının ilk yarısı sonrasından itibaren doğan bebeklerin hepsi aşk boyutlarından gelen ruhlar olmaya başladılar.

1968’den itibaren doğan bir çok insan kendi ebeveynleri ile frekanslar uyumsuz olduğu için çatışma yaşamaya başladılar. Her iki taraf saygı ve sevgi içinde olmaya başladığında frekanslar daha kolay birbiri ile uyumlu hale geldi. Bunu gerçek anlamda başarabilmiş insan sayısı azınlıkta.

Yeni gelen çocukların bir çoğu daha yüksek frekansta geldiği için eski kaos enerjisi içinde baş etmeyi bilmedikleri için ani tepkiler verebiliyorlar. Burada onların ışığını ve sevgisini ebeveyn fark edip onun bu enerjisini çocuğun ona verdiği kadar alırsa ruhsal öğretiler çok daha hızlı bir şekilde dönüşecektir.

Çocuklarınızın size sevgiyle saygı duymasını sağlayın; artık eski otorite yönetimi bu çocuklarda işe yaramıyor.

Eskiden olan aile bağımlılığını da bu çocuklardan beklemeyin; onlar özgür ruhlar. Çünkü onlar yakında olmadan fiziksel konuşma olmadan da sizinle iletişimde olduklarını hissediyorlar.

Yazımızı Halil Cibran’ın Çocuklar şiiri ile tamamlayalım.

Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil, 
Onlar kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları. 
Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler 
Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. 
Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. 
Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. 
Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil. 
Çünkü ruhlar yarındadır, 
Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. 
Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları 
Kendiniz gibi olmaya zorlamayın. 
Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur. 
Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar. 
Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür 
Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar. 
Okçunun önünde kıvançla eğilin 
Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar 
Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.

29.04.2019

Spiritüel Rehber Yasemin Derya Metin