• 2 hafta önce
  • 5Dakika
  • 1318Kelime
  • 30

Gümüş Mor Alev Çalışması ile Bilinç Yükselişi

Bilgilendirme

Gümüş Mor Alev Enerjisine uyumlanmış olanların kendine yapabileceği çalışma. Telegram’da Ücretsiz Gümüş Mor Alev Çalışma Grubumuz var. Grubumuzda uyumlaması olanların yapabileceği ortak çalışmaları paylaşıyoruz. Uyumlaması olmayanlar için de grupta uyumlama yapacak arkadaşlar duyuru yapıp, ücretsiz uyumlama yapıyorlar. Birlikte hem kendimizi arındırmak için hem de bütüne hizmet etmek için toplandık. Katılmak isteyenler buraya tıklayarak gruba dahil olabilirler.

Ruhsal Tekâmülde Neden Bilinç Olmalı?

İnsan dünyada var olan diğer yaşam formlarından farklı bir şekilde yaratılmış. Biyolojik olarak bu farklılıktaki en ayırt edici özellik beyin yapısının farklı olması. Yeni beyin denilen frontal korteksin hem büyüklüğü hem de nöral bağlantılardaki oluşan fazla bağlantısallık.

Bu durumun ruhsal alanı ise, insanın doğduğunda onda tezahür etmiş olan hayvanî benliğini geliştirerek İnsan-ı Kâmil benliğini ortaya çıkarması için dışarıdan edindiği bilgileri aklı ile işleyerek ışık bilgisine dönüştürdüklerini kalbine indirmesi ve kalbindeki ruh bilgeliği ile sentezleyerek yeniden yaşamla bütünleştirebilmesi için bilince ihtiyacının olmasından kaynaklanıyor. Bilgi bu döngü ile insanla bağ kurmadığı sürece insan bilgeleşemiyor. Güçlü bir hafızaya sahipse edindiği bilgileri ezberleyerek o bilgileri etkileşimde olduğu insanlara aktararak sosyal statü elde edinebilir ya da kariyerinde bilgi aktarımı önemli ise kariyerinde üst basamaklara erişebilir. Bunun dışında o bilgi insanın insan olmasına hizmet edemez.

Canlı ya da cansız olan her şeyin kendine özgü bir bilinci vardır. İnsan dışındaki yaratılmış formlar evrendeki tüm bilinçlerle bağlantı halindedir. İnsanın bu bilinç bağlantı alanına girebilmesi için kendi iradesi ile hayatında edindiği bilgiye bilinç kazandırma alışkanlığını hayatına uyarlaması gerekmektedir. Evrensel zekadan bilgi alabilmek için de sürekli aktif olan bilinç aktivitesine sahip olması gerekmektedir.

Ruhsal tekâmül bu nedenle sadece enerji ile ya da bilgi ile olmaz. Dünyanın frekansına uyumlu hızlı tekâmül edebilmek için insanın kendi bilinç programına ışık bilgisini ve AŞKın hakikatini dahil edebilmesi gerekir.

Bilinç Yükselişi Çalışması

Bu çalışma birkaç basit olumlama veya niyetle gerçekleştirilebilecek bir durum değil. İnsan bilinçlenmeyip, sürü toplumu olsun diye reklamlar, medya, internet ve birçok ideoloji aracılığıyla bilinçaltı düzeyinde görsel ve işitsel manipülasyona maruz kalıyor. Bu programların alandan temizlenmesi, yeniden bağ kurmaması ve insan olarak tembelliğe yatkınlığımız nedeniyle zihinsel eski davranış alışkanlıklarına dönmemek için günlük tekrarlaması gerekiyor.

Ben günlük ya da haftalık yapacağım çalışmaları ses kaydı yaparak, gün içinde işlerimi yaparken ya da yürürken bu kayıtları dinleyerek çalışmaları yapıyorum. İnsan olarak zamanım yok yalanından da bu çalışma şekli özgür kılıyor.

“Alanıma Yaratıcı’nın izni ile Gümüş Mor Alev Enerjisini ve Gümüş Mor Alev Varlıklarını ilahi yasalara göre davet ediyorum. Söylediğim her arınma cümlesi ilahi yasaya uygun olarak Yaratıcı’nın izin verdiği alanlara aksın. 

Şu an alanımda bulunan bana ait olmayan dünya frekansının altıdaki frekans ve titreşimde olan bilinçlerin alanımdan arınması için Gümüş Mor Alev Enerjisini zihnime ve zihinsel bedenime yönlendiriyorum.

Akıl ve zihne insanlık tarafından atfedilmiş kavramların ve tanımların evrensel gerçeklikteki hakikatini ve ayrımlarını fark edip idrak edebilmek için ilahi anlarda Saint Germain’den rehberlik talep ediyorum.

Yaşadığım yerleşim yerinin kendine özgü bilincini idrak etmemi engelleyen her şeyin alanımdan arınması için Gümüş Mor Alev Enerjisini alanıma yönlendiriyorum.

Yaşadığım yerleşim yerinin insan tarafından şekillendirilmiş yaşam alanlarının ötesindeki dünyaya ait olan floranın ve faunanın kendine özgü bilincini idrak etmemi engelleyen her şeyin alanımdan arınması için Gümüş Mor Alev Enerjisini alanıma yönlendiriyorum.

Yaşadığım ülkenin kendine özgü bilincini idrak etmemi engelleyen her şeyin alanımdan arınması için Gümüş Mor Alev Enerjisini alanıma yönlendiriyorum.

Yaşadığım ülkenin insan tarafından şekillendirilmiş yaşam alanlarının ötesindeki dünyaya ait olan floranın ve faunanın kendine özgü bilincini idrak etmemi engelleyen her şeyin alanımdan arınması için Gümüş Mor Alev Enerjisini alanıma yönlendiriyorum.

Özgür irade seçimlerimi dünyanın ve evrenin bilincine uygun İnsan-ı Kâmil bilgeliğinde yapmam ilahi olarak uygunsa bunu deneyimlememi engelleyen her şeyin alanımdan arınması için Gümüş Mor Alev Enerjisini alanıma yönlendiriyorum.

Farkında olduğum ya da olmadığım insan olarak beni kendi hakikatimden uzaklaştıran tevazu içinde birlik bilinci ile kendi hakikatimi anlayarak yaşamamı engelleyen her şeyin alanımdan arınması için Gümüş Mor Alev Enerjisini alanıma yönlendiriyorum.

Bu zamana kadar edindiğim bilgileri kendime ve insanlığa hizmet ederek ışık bilgisine dönüştürmemi engelleyen her şeyin alanımdan arınması için Gümüş Mor Alev Enerjisini alanıma yönlendiriyorum.

Bu zamana kadar edindiğim ışık bilgisine dönüşmüş bilgileri kalbime indirmemi engelleyen her şeyin alanımdan arınması için Gümüş Mor Alev Enerjisini alanıma yönlendiriyorum.

Bu zamana kadar edindiğim kalbime indirdiğim bilgiyi ruhumun bilgeliği ile sentezlememi engelleyen her şeyin alanımdan arınması için Gümüş Mor Alev Enerjisini alanıma yönlendiriyorum.

Bu zamana kadar edindiğim ruhumun bilgeliği ile sentezlediğim bilgiyi yaşamla bütünleştirmemi engelleyen her şeyin alanımdan arınması için Gümüş Mor Alev Enerjisini alanıma yönlendiriyorum.

Varoluştaki insan dışındaki her yaratılmış kendine özgü bilinci doğal olarak kullanabilirken, benim bu doğal oluş haline zihnimi kullanarak ilahi zamanda ulaşmamı engelleyen alanımdaki aktif ya da pasif ego programlarının arınması için insan benlik alanıma Gümüş Mor Alev Enerjisini yönlendiriyorum.

Gümüş Mor Alev enerjisinin arındırdığı her şey anda koşulsuz sevgi enerjisi ile tamamlansın. Kendi bilinç alanım sevgi frekansına uyumlu hale geldiğinde koşulsuz sevgi enerjisinin yeri sevgi enerjisine dönüşsün. AŞK enerjisi ile uyumlu hale gelen bilinç alanlarımdaki tüm enerji de alandan çekilip, anda her şey AŞK OLsun. Âmin.”

Not: Son paragraftaki niyeti eğer Allah’a inancınız ve güveniniz tamsa şu şekilde de ifade edebilirsiniz: Gümüş Mor Alev enerjisinin arındırdığı her şey anda Allah’ın Nuru ile tamamlansın. Âmin.”

10.03.2023

Bu sitedeki tüm içeriğin enerjisel alanı kişinin dünya ve doğa ile ilişkisindeki saygıya göre değişir. Kişi dünyaya karşı fiziksel ve enerjisel çevre sorumluluğunu aldığında enerji alanı hak edişince artar. Kişi dünyaya karşı umursamaz ve sömürü temelinde olursa enerji alanı hak edişince azalır.
_

You may also like