• 3 sene önce
  • 3Dakika
  • 855Kelime
  • 68

Günümüzde Dört Kapı

Çalışma yaptığım ve 2019 yılı içinde beni en çok zorlayan insanların hangi grup olduğunu az önce yeniden okuduğum yazıdaki birinci kapıyı geçememiş insanlar olduğunu fark ettim. Önce hep birlikte alıntıyı okuyalım, sonra da ben kendi hayatımda her kapı için günümüz örneklerini sizlere aktarayım.

Tasavvuf’un dört kapısı:
1 – Şeriat Kapısı…
2 – Tarikat Kapısı…
3 – Marifet Kapısı…
4 – Hakikat Kapısı…

Sıra ile geçilerek hakikate ulaşılır!

Öğrencilerinden biri Mevlana’ya sormuş. “Efendim, bu dört kapı meselesini ben pek anlayamıyorum, bana anlayabileceğim bir dil ile anlatır mısınız?”

“Şimdi bak, karşı medresede dersini çalışan dört kişi var, hepsi rahlelerine eğilmiş. Sen git bunların hepsinin ensesine bir şamar at, sonra gel sana anlatayım.”

Adam gitmiş, birincinin ensesine bir tokat aşk etmiş. Tokadı yiyen, derhal ayağa kalkıp, arkasını dönmüş, daha kuvvetli bir tokatla Mevlana’nın öğrencisini yere yıkmış.

Öğrenci dayağı yemiş, geri dönecek ama, hocasına itaat var. Yaradana güvenip, ikinciye de bir tokat aşk etmiş, o da derhal ayağa kalkıp elini kaldırmış. Tam tokadı vuracakken, vazgeçip, yerine oturmuş.

Öğrenci devam etmiş, üçüncüye de bir tokat atmış. Üçüncü şöyle bir kafasını çevirip baktıktan sonra, çalışmasına devam etmiş.

Dördüncü, tokadı yemesine rağmen, hiç oralı bile olmadan çalışmasına devam etmiş.

Öğrenci Mevlana’ya dönmüş, olanları anlatmış. Mevlana; İşte sana istediğin örnekler;

• Birincisi; şeriat kapısını geçememiş biri idi. Şeriatta kısasa kısas olduğu için, tokadı yeyince kalktı, aynısını sana iade etti.

• İkincisi; tarikat kapısındadır, tokadı yeyince o da kalktı tam tokadı iade edecekti ki, tarikat öğretisinde verdiği söz aklına geldi. “Sana kötülük yapana bile iyilik yap”, onun için döndü, yerine oturdu.

• Üçüncüsü; marifet kapısına kadar gelmiştir, iyinin ve kötünün tek Yaradan’dan geldiğini bilir ve inanır. Yaradan bu kötülüğe hangi iblisi alet etti diye merakından şöyle bir dönüp baktı.

• Dördüncüsü; hakikat kapısını da geçmiştir, iyinin ve kötünün tek sahibi olduğunu bilir, onun için dönüp bakmadı bile.

Bana göre tasavvuf öğretileri inancı ne olursa olsun ya da herhangi bir inanca sahip olmasa bile bütün insanlığa öğreti sunan bir alan. Elbette bakmayı bilen bu öğretileri fark edecektir.

Şeriat kapısını geçmemiş ruhsal öğrenci; ona olumsuz davranış sergilemiş eşinin, sevgilisinin, ailesinin ya da herhangi bir insanın cezalandırılması yani karşılık bulması beklentisinde olur. Karşı tarafın ona Allah’tan gönderildiğinin farkında olmayıp; insanın kişiliğini yargılama ve kendini haklı çıkarma eğiliminde olur.

Tarikat kapısında olan ruhsal öğrenci; ona olumsuz davranış sergilemiş insanla onu Allah’ın bir araya getirdiğini bilse de henüz bunun idrakinde olmayıp; içinde olumsuz duygular çıksa da aldığım eğitimlerle onu ortaya çıkarmayıp; konuyu Allah’a havale etme eğiliminde olur.

Marifet kapısına gelmiş olan ruhsal öğrenci; olan her şeyde hayır olduğunun bilincinde ve idrakinde olmasına rağmen egonun ya da nefsin varlık sebebi hala aktif olduğu için bilme halinde olur.

Hakikat kapısını geçmiş ruhsal öğrenci; Yaşadığı her şeyi onun hayatına gönderenin Allah olduğunu ve buna vesile olan insanın da Allah tarafından ona gönderildiğini Allah’ın uygun gördüğüne razı olmayı bilir.

İnsan-i Kamil; bana göre insan olan varlığını dönüştürüp hakikat kapısından geçip yaşam sürmeye başlayan kişidir. Kendi yaşamınızı gözden geçirin. Kendinize dürüst olun. Şu an hangi kapıdasınız; neleri değiştirmelisiniz bunlara bakın. Sonra da irade ile kendinize yönelin.

İnsanın kendini kendinden yeniden var etmesinin gayret gösterilmeden ortaya çıkarılması mümkün olan bir durum değildir. Düşüncenizi değiştirip duygunuzu değiştirmezseniz; duygunuzu değiştirip hissinizi değiştirmezseniz ya da her şeyi değiştirip davranışınızı değiştirmezseniz ne yazık ki gerçek bir dönüşüm sağlamış olmazsınız. En kaotik anınızda düşünce, duygu, his ve davranışlar hepsi saf niyette sevgi odağında olursa ancak gerçek dönüşüm gerçekleşmiş olur. Kaotik anda sevgi odağında olamıyorsanız bu hala o konu üzerinde çalışmanız gerektiği anlamına gelir.

Kendimizi reddetmeyip dönüşüme odaklanırsak kendimiz gerçekten dönüştürebiliriz. Kendi içimizdeki kaosu kabul etmediğimiz sürece ya da kendimizi iyi insan sanarak dönüşümü sağlayamayız.

01.12.2019

Spiritüel Rehber Yasemin Derya Metin

You may also like