İçeriğe geç

Hükmetme ve Kölelik Oyunlarını Bitirme

  • 3 yıl önce
  • 4Dakika
  • 927Kelime
  • 245Görüntülenme

Hükmetme ve Kölelik Oyunlarını Bitirme

İlk olarak itaakar ve dominant kelimelerini Gri’nin Elli Tonu filminde duymuştum. Bu kavramların sadece seks alanında kullanıldığını düşünüp; konunun çok derin alanını önyargımla reddettiğim için fark edememişim. Dün bir Amerikan polisiye dizisinde suçu ortak işleyen iki kişinin profili çıkartılırken suçlulardan biri hükmedici diğeri de itaatkar olarak tanımlanınca; o zaman bu iki deneyimin daha önce ruhsal olarak tanımladığım tekamülsüz gruplarla benzer olduğunu anladım.

Daha önce yazdığım bir yazıda; bu iki programın bitirilmesi gereken programlar olduğunu yazmıştım. Bu iki programın yin ve yang gibi çalıştığını ise yeni idrak ediyorum. Her hükmedici (efendi) yaşamın herhangi bir zamanında köle (itaatkar); her köle de yaşamın herhangi bir zamanında hükmedici oluyor. İnsanların alanındaki bu program tekamülsüzler tarafından var edilen programlardan.

Tekamülsüzlerden Lociiler tüm tekamülsüz gruplara hükmedici. Diğer grupların hükmedici/köle etkileşimi de aşağıdaki listede.

Hükmedici (Efendi)Köle (İtaatkar)
AnunakilerOrionlular
ReptilyanlarZeta Reticuliler
AldebaranlarSirianlar
DraconianlarLyralılar
ParacelciuslarMirorestler
AlcoralularEguzegenler

İnsanlık olarak her birimizin fiziksel ve ruhsal gen alanı çok kompleks. Bu durum bize çok çeşitli bir deneyim programını sunuyor.  Bu sürece ilahi boyuttan bakıldığında ruh çok gelişebiliyor.

İnsanın fiziksel ya da ruhsal gen alanında aktif ya da pasif tekamülsüz genetik parça ya da parçalar varsa genetik parçaya göre hükmedici ya da köle programı yaşamında aktif olur. Bu alan yoksa bile herhangi bir sebeple bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarında tekamülsüz bir grupla anlaşma yaptığında o zaman köle programı yaşamında aktiftir. Yukarıda da ifade ettiğim gibi bu programın hangisi ana programsa diğer programı da yaşamında belirli zamanlarda diğer programı kullanır. Bunu şöyle örnekleyebilirim; köle programı ana program olan kişi kendi hükmedicisinden uzaklaştığında; kendinden daha zayıf bir insanla karşılaştığında bu defa o zayıf insana karşı kendisi hükmedici rolünü oynar.

Ruhsal Olarak Bu Programın Ne Gibi Olumsuz Tarafı Var

Erdemli insan olmayı deneyimleyen bir insanın bu program dengesini bozar. Hükmedici olduğunda da köle olduğunda da sergilediği davranışlar erdemli değildir.

Bu dünyada insan olarak ve ruhsal olarak tekamülü engeller. Tekamül insanı birlik boyutuna adım adım taşır. Hükmetme ve köleleştirme birlik boyutu ile uyumsuz bir deneyim programıdır. Bu nedenle bu programı deneyimlemeyi seçen kişi tekamülünü kendi özgür iradesi ile durdurur.

Bu programda da sevgi enerjisi bulunmaz. Bu program kişinin alanında aktif olduğu sürece kişinin sevgisi ilahi saflık frekansında değildir.

Kişinin hayatında bu program aktifse yaşam içinde psikolojik ya da fiziksel şiddet programı içinde ya şiddeti yapan ya da şiddete uğrayan deneyimini yaşar. Dünyasal olarak zorlu olan bu deneyim ruhsal boyuttan bakıldığında da karmik bir alan yaratır.

Bu Programdan Özgürleşme Seçimi

Yazıyı yazarken algıladağım, bir kişi özgür iradesi ile bu programın bitmesini talep etse dahi program yaşam içinde insan kendi eylemlerini dönüştürmediği sürece bu program iptal olamayacaktır. İnsan kendinin farkında olduğunda zaten davranışlarının da farkında olur. Davranışlarının farkında olan insan da erdemli olmayan davranışları yapmamayı seçebilir.

Bu programdan özgürleşmeye kalben “evet” diyenler aşağıdaki niyeti okuyabilirler. Bu niyet sadece ilk adım; sonrasında sizin vazgeçmeniz gereken davranış alışkanlıklarınız varsa bunları değiştirmek de sizin sorumluluğunuzda.

“Benim frekansımla uyumlu aydınlık rehberimin alanıma gelmesini talep ediyorum. Hükmedici ve köle programını deneyimlediğim her anın yüzde yüz sorumluluğunu alıyorum. Bu deneyim anlarımın şifalanması için her ana sevgi şifamı yönlendiriyorum.

Bu programı deneyimleme nedenim alanımda olan genetik kodlardan kaynaklanıyorsa, bu programla bağlantılı tüm gen kodlarımı sağlıklı ve kolay dönüştürmesi için Yaratıcı’ya teslim ediyorum. Yaratıcı’ya inançsız olduğum her anım için Yaratıcı’dan af ve bağışlanma diliyorum.

Bu programı deneyimleme nedenim yapmış olduğum anlaşma ya da anlaşmalarsa bu alandaki her şeyi iptal edip; tüm bağları arındırması için aydınlık rehberimden yardım talep ediyorum. Bu anlaşmaların yenilenmemesi için Yaratıcı’dan çok boyutlu korunma talep ediyorum.

Bu deneyim alanımdaki insan olarak gücümün ötesindeki her şeyi Yaratıcı’ya teslim ediyorum.”

Her birimizin hayatında ilahi adaletin huzuru ve eşitliğinin var olmasını diliyorum.

27.01.2021

 
Etiketler: