İçeriğe geç

İbadethaneler ve Kutsal Mekanların Ruhsallığa Etkisi

  • 1 yıl önce
  • 4Dakika
  • 1043Kelime
  • 127Görüntülenme

İbadethaneler ve Kutsal Mekanların Ruhsallığa Etkisi

Daha önce Kryon’un kitaplarında ibadethanelerin ve tapınakların ley hatlarında yani enerji merkezlerinde inşa edildiği bilgisine ulaşmıştım. Bu bilgiyi hayat içinde deneyimlemek için faaliyette olan ya da olmayan ibadethaneler ya da kutsal mekanlara gidiyorum. Benim bilinç düzeyimde sürekli değiştiği için her gittiğim yerde hep farklı deneyimler yaşıyorum. 

Pandemi öncesinde kutsal mekanlarla ilgili beni dönüştürecek ya da benim oraya hizmet etme durumumda fiziksel olarak gidiyordum. Pandemi ile birlikte fiziksel ziyaretten çok enerjisel olarak bu çalışmaları yapıyordum. Şimdi her iki türlü de çalıştığım yeni bir süreç başladı. Okullardaki hibrit eğitim sistem gibi bende hibrit enerji hizmeti yapıyorum. 1 Mayıs 2023’ten itibaren fiziksel olarak çeşitli ibadethanelere gittim. Bazılarına ilk kez gittim, bazılarına tekrar ziyareti yaptım. İlk kez ya da daha önceden hangisi olmuş olursa olsun hepsinde yeni açılımlar oldu. Bu yazıda kendi yolculuğunda bu deneyimi kullanmak isteyenlere kendi deneyimlerimi aktarıyorum.

Faaliyette olan ya da olmayan tüm ibadethanelere girmeden önce “Tevhit inancı alanımda aktif olsun.” niyetini yapıyorum. Bu bilgi Göbeklitepe’de yaptığımız meditasyonda ortaya çıkmıştı. 

Gittiğim ibadethanede beni rahatsız eden konular neyse fark ettiğim konularla ilgili olarak uyumlu olduğum enerjilerle çalışma yapıyorum. Eğer rahatsız olduğum bir durum yoksa da o ibadethane birilerine atfedildiyse atfedilen kişiden enerjisel olarak izin alıp içeride dolaşırken, “benim bu ibadethaneye hizmet etmem gerekiyor mu?” diye kalbime soru soruyorum. Kalbime gelen cevaplara göre ya da internetten araştırdığım bilgilere göre yine uyumlu olduğum enerjilerle çalışmalar yapıyorum. Beni direkt etkilemeyen konularla ilgili çalışmaya başlarken “ilahi yasalara uygun, ilahi izinli olduğum…” niyeti ile başlıyorum.

Daha sonra da “Allah’ın bana bu ibadethane aracılığıyla sunacağı armağan neyse onu edeple kabul ediyorum.” niyetini yapıyorum. Çıkmam gereken zamanda da oradan çıkıyorum.

Kundalini Reiki enerji çalışmaları içinde olan karmik bağ şifasını ya da primitif form çalışmasını birine atfedildiyse onunla, o ibadethaneyi inşa edenlerle, orayı benim ziyaretime kadar ziyaret etmişlerle yapıyorum.

İbadethaneler ve kutsal mekanlarda çok fazla insan enerjisi var. Bunu ben arınma için harika kolaylaştırıcı bir armağan olarak görüyorum. Çünkü gelen her insan oraya ışık ya da karanlık, kaos ya da AŞK bir sürü enerji bağı bırakıyor. Frekansı yüksek olan bağlar benim de frekansımı yükseltiyor, frekansı düşük bağlar da benim alanıma dahil olduysa demek ki o konuda benim henüz AŞKa dönüştürmediğim karmik programlar vardır. İşte hemen AŞKa dönüşüm için bu bağları kullanıyorum.

Cami, kilise, türbe ya da tapınak nereye gidersem gideyim duamı ben Allah’a teslim ediyorum. Ne o ibadethaneye ne de türbelerdeki zatlara teslim etmiyorum. Vesile olan her şeye elbette teşekkürümü edip, yaratılmışlarla Allah’ın selamı ile selamlaşıp “OL” deyince olduran yüce güce teslim ediyorum.

Bu ziyaretlerimi eskiden dualarım cevaplansın diye yapıyordum. Artık sadece dua etmek, armağanlarımı almak ve hizmet etmek için yapıyorum. 

Eskiden tapınakların ya da ibadethanelerin dinler arası dönüştürülmesine tepkim vardı. Artık o tepkimi gittiğim ibadethanelerin bilinci ile bağ kurdukça bıraktım. O ibadethanenin temeli olan Dünya Ana, ibadetlerin inşasında kullanılmış bizim cansız diye tanımladığımız her şey bire ve AŞKa doğru tekâmül etmek istiyor. Bu tekâmülün hızlı olması için de, içinde bulunduğu ülkedeki insanlarla bağ kurmasına ihtiyacı var. Bu nedenle bütüne baktığımızda enerjisel olarak ibadethanelerin dönüştürülmesi aslında hayra hizmet etmiş oluyor.

Arkeolojik alanlardaki müzeye dönüştürülmüş ve ibadete kapalı olan tapınaklar da henüz Tevhit inancına geçmemiş insanların tekâmülüne, adanan Tanrılar ya da Tanrıçalar destek oluyorlar. Tanrılar ve Tanrıçalar da yaratılmış formlar. Onlarda kendi tekâmülleri için insanlığa hizmet ediyorlar. Tapınaklar, ibadethaneler ve türbeler siyaseten alınan kararlar her ne kadar statüsü değiştirilirse değiştirilsin, bu durumda o yerler mutlaka ilahi olarak olması gereken hizmet alanında oluyor.

Semavi dinlere ait olan ibadethaneler ya da semavi olmayan dinlere ait olan tapınaklar ve hepsi ile bağlantılanmış kutsal bir mekana gittiğimizde Allah’ın bizden beklediği edep ve erkanla orada bulunup, kendi tekâmül yolumuza uygun hizmet odağında olduğumuzda mutlaka Allah bizim varoluşumuza hizmet eden kalp ve idrak kapılarımızı bize açacaktır. Yeter ki tekâmülsüz programlara ve şeytani hizmet yollarına kapılmayalım. Bu iki alandan bizi koruyacak en büyük dayanağımız da kendi imanımızın ve inancımızın saflığı.

İnsan olarak benim de henüz aklen bilmediğim ruhumun bildiği bu alanla bağlantılı Işık Bilgisini de buraya bırakıyorum. Hepimiz için zamanı geldiğinde o bilgi mutlaka kendini zihnimizde ortaya çıkaracaktır.

12.02.2023

Bu sitedeki tüm içeriğin enerjisel alanı kişinin dünya ve doğa ile ilişkisindeki saygıya göre değişir. Kişi dünyaya karşı fiziksel ve enerjisel çevre sorumluluğunu aldığında enerji alanı hak edişince artar. Kişi dünyaya karşı umursamaz ve sömürü temelinde olursa enerji alanı hak edişince azalır.
_