İçeriğe geç

İnsan-ı Kâmil Yolculuğu

 • 1 yıl önce
 • 6Dakika
 • 1350Kelime
 • 186Görüntülenme

İnsan-ı Kâmil Yolculuğu

Ben: DNA katmanlarında bulunan baskın yaşam kaydı. (DNA katmanları ile ilgili daha detaylı olarak Kryon DNA’nın 12 Tabakası kitabından daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.)

Benlik: Ruhsal DNA’da bulunan Tanrısal boyutta dahil bütün var oluş parçalarından gelen ve güçlü olan bir alan. (Ruhsal DNA ile ilgili Steve Rother Tanrı Çağı kitabından daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz)

BilinçBenliğin tezahür edebilmesi için yüksek benlik rehberliğinde zihne bilgi aktarımını sağlayan enerjisel bağlantı.

Şuur: Benliğin tezahür edebilmesi için ego/nefis rehberliğinde zihne bilgi aktarımını sağlayan enerjisel bağlantı.

Benlikler ve Bilinçler
 • Hayvanî insan
 • Beşer
 • İnsan
 • Erdemli insan
 • Kâmil insan
 • İnsan-ı Kâmil
Benlik ve Bilinçlerin Yaş Döngüsü

Bu benlikler ve bilinçler her insan tarafından deneyimlenmek zorunda değil. Ruhun olgunluğu programın işleyişini değiştiriyor. Ruhun olgun olmadığını varsayarsak da şöyle bir süreç var.

Yeni doğan bebek, hayvanî insan benlik ve bilincini deneyimlemeye başlıyor. Bebeğin bu benliğinin beşer benliğine dönüşümü enerjisel olarak annenin sorumluğunda. Kadın bedenine daha çok akan AŞK enerjisi ve sahip olduğu şefkat enerjisi bu dönüşümü gerçekleştirebiliyor. Herhangi bir fiziksel zeka anormalliği yoksa 5 yaşından sonraki çocuk artık beşer erdemine erişmesi gerekiyor. Hayvanî insan benliği her ne kadar hayvanî insan bilinci ile deneyimlenmesi beklense de bu süreçte çoğunlukla şuur halinin deneyimlenmesi daha yüksek olasılık. 

5 yaşından 12 yaşına kadar olan süreçte de beşer benlik ve bilinci deneyimlenen süreç olmalı. Beşer benliğinin insan benliğine dönüşmesi toplum içinde bir birey sorumluluğunu alıp, saygı ile davranması gerekiyor. Bu da şunları içeriyor. Bağırarak ya da hayvan davranışlarına benzer davranışlarla dünyayı incitmemesi gerekiyor. Adabı muaşeret denilen insan ilişkilerini kullanmaya vakıf olması gerekiyor. Beşer benliği her ne kadar beşer bilinci ile deneyimlenmesi beklense de bu süreçte de şuur halinin deneyimlenmesi daha yüksek olasılık. 

12 yaşından 18 yaşına kadar olan süreçte de insan benlik ve bilinci deneyimlenen süreç olmalı. Vicdanı gelişmiş davranışlarında seçim yaparken vicdanın rehberliğinde davranışlar sergilerken sorumluluk bilincini de hayatına dahil etmeye başlaması gerekiyor.

18 yaşından 30 yaşına kadar olan süreçte de erdemli insan benlik ve bilinci deneyimlenen süreç olmalı. Sorumluluk, ahlak ve vicdan melekelerine uygun olan davranışları yapacak seçimleri yapabilme yetkinliğine sahip olması gerekiyor.

30 yaşından 45 yaşına kadar olan süreçte de kâmil insan benlik ve bilinci deneyimlenen süreç olmalı. Bu süreci deneyimleyebilmek için İslamî öğretiler temelinde inanç ve imanını evrensel yasalara uygun olarak saflaştırıp somut olan madde dünyasının ötesindeki soyut mana âlemini idrak ederek tüm varoluşla bağlı olduğunun ve tüm varoluş için belirli sınırlarda sorumlu olduğu farkındalığı ile yaşamı çok boyutlu deneyimlemesi gerekiyor.

45 yaş üzeri her ne kadar İnsan-ı Kâmil benlik ve bilincinin deneyimlenmesi gereken süre olması gerekse de modern çağ toplumu çok fazla manipülasyona maruz kaldığı için lineer zamanda bu deneyim haline erişebilmek çok da kolay değil. Hazreti Muhammed rehberliğinde tüm yaratılmışların en üstünü olduğunun bilinci ve edebi ile hem kendisi hem de her yaratılmıştan sınırlı olarak sorumlu olduğunun kul hakikatinde tam farkındalığında çok boyutluluğunu deneyimlemesi gerekiyor.

Her insan kendi hızına göre bu zamanları daha kısa ya da daha uzun sürede deneyimleyebilir. Bu programlar deneyimlendikten sonra insan yaptığı özgür irade seçimleri ile kısa süreli olarak bu benlikleri sergileyen deneyimler yapabilir.

Bu yazdıklarım enerjisel düzeyde günümüz koşullarında olması gereken program olsa da dış dünyayı gözlemlediğimizde olgun yaşta olmasına rağmen hala hayvanî insan benliğini deneyimleyen çok sayıda insanla karşılaşabiliyoruz.

Duyguların Bilinçteki Tezahürü

Pozitif Duygular

 1. Huşu: Kâmil insan bilinci ve İnsan-ı Kamil bilinci
 2. Aşk: Erdemli insan bilinci, kâmil insan bilinci ve İnsan-ı Kamil bilinci
 3. Sevgi: İnsan bilinci, erdemli insan bilinci, kâmil insan bilinci ve İnsan-ı Kamil bilinci
 4. Neşe: İnsan bilinci, erdemli insan bilinci, kâmil insan bilinci ve İnsan-ı Kamil bilinci
 5. Sevinç: İnsan bilinci, erdemli insan bilinci, kâmil insan bilinci ve İnsan-ı Kamil bilinci
 6. Şaşkınlık: Beşer bilinci, insan bilinci, erdemli insan bilinci, kâmil insan bilinci ve İnsan-ı Kamil bilinci

Nötr Duygular

 1. Merak: Hayvanî insan bilinci, beşer bilinci, insan bilinci, erdemli insan bilinci, kâmil insan bilinci ve İnsan-ı Kamil bilinci
 2. Hayret: Beşer bilinci, insan bilinci, erdemli insan bilinci, kâmil insan bilinci ve İnsan-ı Kamil bilinci

Negatif Duygular

 1. Can Sıkıntısı: Hayvanî insan bilinci, beşer bilinci, insan bilinci, erdemli insan bilinci ve kâmil insan bilinci
 2. İğrenme: Hayvanî insan bilinci, beşer bilinci, insan bilinci ve erdemli insan bilinci
 3. Üzüntü: Hayvanî insan bilinci, beşer bilinci, insan bilinci, erdemli insan bilinci ve kâmil insan bilinci
 4. Kızgınlık: Hayvanî insan bilinci, beşer bilinci, insan bilinci ve erdemli insan bilinci
 5. Öfke: Hayvanî insan bilinci, beşer bilinci ve insan bilinci
 6. Kıskançlık: Hayvanî insan bilinci, beşer bilinci ve insan bilinci
 7. Nefret: Hayvanî insan bilinci, beşer bilinci ve insan bilinci
 8. Kibir: Hayvanî insan bilinci, beşer bilinci ve insan bilinci
 9. Hüzün: Hayvanî insan bilinci, beşer bilinci ve insan bilinci
 10. Korku: Hayvanî insan bilinci, beşer bilinci ve insan bilinci

Bir insan erdemli insan benliğini hayatında tezahür ettirdiğinde öfke, kıskançlık, nefret, kibir, hüzün ve korku duygularını dışa vurmadan içsel olarak yaşadığında kendi alanında insan bilincini devreye almış olur. Bu duyguları davranışa döktüğünde de insan benliği devreye girmiş olur. Bu duyguları dengelediğinde yeniden erdemli insan bilinç ve benliğinde olur.

Herhangi bir benlik ya da bilinç tezahür etmeden daha pozitif olan duygular gerçekte deneyimlenemez. Sadece etrafındaki insanları gözlemleyen ve pozitif duyguları deneyimleyen insan benliklerine maruz kalan bir insan tarafından o duygu taklit edilebilir. Beşer benliğinde olan bir insan gerçekten sevinç, neşe, sevgi, aşk ve huşu duygularını deneyimleyemez. Bunun olmama nedeni de henüz o bilginin DNA düzeyinde ortaya çıkmamış olmasındandır. İnsanın gelişimindeki annenin rolü burada yine öne çıkmaktadır. Annesi ile uzun zaman bir arada olan insan annede henüz üst benlikler açığa çıkmamış olsa dahi anneye akan AŞK enerjisi DNAdaki bu aktivasyonu hızlandırır. İnsan, taklit ederek dahi o duygu deneyimlediğinde hızlıca daha üst benliklere geçiş yapabilir.

Bu zamana kadar aldığım mesajları derlediğim bir yazı oldu. Şimdilik bu konu hakkında buraya yazdıklarımı biliyorum. Bunun dışındaki nedenlere ve nasıllara vakıf değilim.

30.05.2023

Bu sitedeki tüm içeriğin enerjisel alanı kişinin dünya ve doğa ile ilişkisindeki saygıya göre değişir. Kişi dünyaya karşı fiziksel ve enerjisel çevre sorumluluğunu aldığında enerji alanı hak edişince artar. Kişi dünyaya karşı umursamaz ve sömürü temelinde olursa enerji alanı hak edişince azalır.
_