İçeriğe geç

Kaostan AŞKa Yolculuk

Spread the love
  • 3 yıl önce
  • 4Dakika
  • 1071Kelime
  • 403Görüntülenme

Kaostan AŞKa Yolculuk

Var oluşta var olan her parça hepimiz enerji olarak bir ve bütündük, bu bütünlük halinden kopup yeniden birliğe dönüşümün seçimini yaptık. Bunu neden yaptığımızı henüz kavrayabilmiş değilim 🙂

Var oluşta Yaratıcı bütünlüğü iki parçaya ayırdı. Bu parçanın birinin adı kaos oldu diğerinin adı aşk oldu. Her bir boyut ve her boyut içindeki her bir parça çok önemli ve değerli. O parçalardan herhangi biri eksik olsa bu dönüşüm bu kadar dengeli olmaz. Hangi boyuttan yaratılmış olursak olalım hepimiz çok değerliyiz.

Yaratıcı yasalar çerçevesinde tüm var oluşa o var oluş parçalarının istekleri dahilinde onların yaratımlarında aracılık etti.

Kaos kendinden karanlığı var etti. Bu var ediş alanı hiçlik ya da yokluk boyutu olarak tanımlanabilir.

Aşk da kendinden ışığı var etti. Bu var ediş de heplik ve varlık olarak tanımlanabilir.

Kaos ve Aşk önce katmanları sonra boyutları, enerji bedenleri ve sonra da madde bedenleri var etti kendi yasalarına göre.

Her bir madde beden bulunduğu gezegenle uyumlu olacak şekilde yaratıldı. Dünya gezegeni ikili yasalarla var olduğu için kaosa ve aşka ait var oluş parçaları dengeli olacak şekilde birbirlerinden ya enerjisel ya da madde formatında parçalar aldılar. Kaostan var olmuş madde bedenlerin genetik kayıtlarında aşk boyutundan genetik formlar dahil edildi. Aşk boyutundan var olmuş madde bedenlerin de ruhsal genetik kayıtlarında kaos boyutundan ruhsal genetik formlar dahil edildi.

Dünyada var olan ilk yaşam formları aşk boyutundan var olan yaşam formları oldu. Aşk yaşam formları dünyadan evrene sıçrama yaptılar. Kaos asla yalnız bırakılmadı evren için en önemli yaşam alanı dünya da aşka dönüşüm için ona da var olma şansı tanındı. İlerleyen milyonlarca yılda kaos boyutundan daha fazla madde bedenli varlık dünyada yaşamaya başladı. Aşk boyutundan daha az madde bedenli varlık dünyada yaşam sürmeye devam etti. Aşk boyutundan madde bedenli insanlar her zaman kendi yok oluşlarına bile sebep olsa kaos boyutundan madde bedenli insanlara dönüşüm için el uzattı.

Şu an yaşadığımız zaman diliminde aşk boyut frekansı daha çok dünya insanlık frekansında aktif olduğu için kaos boyutundan var olmuş madde bedenli varlıkların da aşk boyutunda var olması mümkün hale geldi.

Şimdi kendinizin hangi boyuttan var olduğunuzu tespit edin. Bunu sarkaçla ya da kiynesyoloji beden testi ile yapabilirsiniz. Burada hangi var oluş kaynağından geldiğimizi tespit etmek kendi dönüşümümüz için önemli. Biri diğerinden üstün olduğu için bu tespiti yapmıyoruz.

Kaos boyutunun dönüşüm araçları: Ho’oponopono ve zihin programlama yöntemleri (Access Bars, aile dizimi, chigong, EFT,  EMDR, EMF, felsefe araştırmaları, deeksha (ilahi dokunuş), imza hücresi şifası, kuantum yaratım, koçluk seansları, nefes çalışmaları, NLP, psikanaliz, psikolojik terapiler, ra-sheeba, regresyon çalışmaları, şamanizm, yoga, zihin meditasyonları …)

Kişi ilk başlangıçta kişisel gelişim ve psikoloji ile ilgili bilgileri okuyup kendini çözümledikten sonra spiritüel gelişim konularına göre yol alırsa kendi içinde dengede olan bir ilerleyiş gerçekleştirir.

Enerjiler boyutuna soft bir geçiş yapmak için Usui Reiki kaos boyutundaki kişi için daha uygun bir enerjidir.

Aşk boyutunun dönüşüm araçları: Enerjiler ve enerjilerle birleştirilmiş çalışmalar (Kuantum Touch, meditasyon, melek çalışmaları, peri çalışmaları, sesle şifa, tantra, Tanrı ve Tanrıçalarla dönüşüm çalışmaları, tasavvuf çalışmaları, tefekkür, tekrar bağlantı şifası, theta healing…)

Diğer insanlarla uyumlu olabilmek adına psikoloji ile ilgili insan çözümlemesini yapması kişi için daha dengeli ve mutlu yaşamı ortaya çıkarabilir.

Yazdığım yöntem ve araçlardan size en iyi geleni sizin kalbiniz bilir. Dönüşüm aracınızı kalbinize sorarak tespit edin. Her bir yöntemi size aktaran kişinin de bir insan olduğunu her zaman hatırlayın ve şu niyeti yapın “değişimim için alacağım eğitim ve uyumlamanın kaynaktaki en saf halinin bana ulaşmasını talep ediyorum. Manipulasyonların ve pozitif ve aydınlık olmayan bilgi ve enerjilerin alanıma girmesine iznim yok.” Uyumlamacı ya da eğitmenin alanındaki onun dönüşüm sürecindeki çözülmelerin etkisi size ulaşmamış olur.

Kendimizi tanıma ve duygularımız yazısında bulunan negatif duygular kaos boyutunun var oluşunda tanımlıdır. Aşk boyutunun var oluşunda da pozitif duygular tanımlıdır.

Kaos boyutunda duygular tanımlı hisler genelde tanımlı değildir. Aşk boyutunda hem duygular hem de hisler tanımlıdır.

Kaos boyutunda davranışların tetikleyicisi mantık olur. Kaos boyutundan olan kişi kendini dönüştürmeye başlarsa duygularla hareket etmeye başlar. Aşk boyutunda davranışları tetikleyen hislerdir.

Bana verilen rehberlikte Kundalini Reiki Enerjisi kaos boyutunun aşk boyutuna geçişte kendinde oluşturduğu köprü. Aşk boyutu içinde hızlandırıcı merdiven.

Var oluştaki her parça aşk boyutuna geçtikten sonra birlik alanında varlığımızı sürdürebileceğiz. Bu sürece kadar her birimiz bir diğerimize yardımcı olacağız. Hepimiz aşk boyutunda yaşamayı hak ediyoruz. Ne kadar hızlı o boyutta yaşamayı seçeceği ruhun özgür irade seçimi ile orantılı olarak gerçekleşiyor.

Haydi, aşk boyutunda yaşamayı seçelim. Seçimlerimiz bizim en güçlü anahtarlarımızdır.

19.06.2018

Etiketler: