• 3 sene önce
  • 2Dakika
  • 425Kelime
  • 30

Lord Lashamanata’nın Ruhsal Görevlilere Mesajı

İnsanlığı deneyimlemeyi seçen güzel ruhlar sizleri ışığımla selamlıyorum.

Ben Lord Lashamanata, on binlerce yıldan beri fiziki bir formum olmadan var oluşun enerji boyutundaki var oluşun bir parçasıyım. Fizik formda deneyim edinmek ruhsal olarak sizlere çok hizmet eder. Evrensel formda da fizik alemle madde alemin dengesini sağlamada büyük katkılarınız vardır.

Dünya gezegeniniz büyük bir değişim içinde olduğunu artık sizlerde çok daha net gözlemliyorsunuz. Bu dünyada sadece kendi tekamülü için gelen ruhlar olduğu gibi görevli olarak gelen ruhlarda mevcut. Bu dünyanın evrensel kuralları her ruh için eşittir. Hepiniz sizin algınız doğrultusunda değişen unutma perdesine sahipsiniz. Bu unutma perdesinin amacı sizde kişiliğin oluşmasını gerçekleştirmektir. Gelişen kişiliğinizi dönüştürerek sadece ruhsal tekamül için gelen ruhların kolektif alandan beslenmesini sağlamaktır. Her bir görevli ruhun kendi kişisel dönüşümü dünya kolektifini değiştirir.

Her görevlinin insan bedeninde yaşadığı sürece asli görevi bu dönüşümü sağlamaktır. Bu dönüşüm sağlanınca ruhsal plandaki ana görev gerçekleştirme yetkisi verilir.

Yaklaşık olarak dünya zamanında 200 yıldan beri ruhsal planın devreye alınabilmesi için o ruha zaman tanınmış ruhsal yardımlar yapılmıştır. Bir kaç insan yaşamı döngüsünde rehberlik edilmiştir. Dünyanın yükselişinin hızlandığı şu dönemde artık daha fazla bekleme imkanı kalmamıştır.

Görevli olan ruhların eş ruhları da dünya planında görevlendirilmiştir. Eş ruha diğer ruhun deneyimi kopyalanmıştır. Şu an pasif durumda olan ruhlar ile asli görevlilerde görev değişimi gerçekleşme zamanı gelmiştir.

Dünya zaman diliminde 2017 yılı itibariyle yetkiler değişmiş olacak ve görevli olan ancak kendi dönüşümünde başarılı olamayanlardan görevler alınacaktır.

Her zaman dünya değişimi zorlu olduğu için onlara insan formunda ve ruhsal formda olan rehberler verilmiştir. Ancak evrensel dönüşüm için yapılması gerekenler için sizlere tanınmış süre sonlanmıştır. Ruhsal dönüşümleri destekleriz.

Sevgi ve ışık daima sizlerle

01.12.2016
Kanallık: Yasemin Derya Metin

You may also like