İçeriğe geç

Nkitubular Grubu

Spread the love
  • 3 yıl önce
  • 1Dakika
  • 271Kelime
  • 65Görüntülenme

Nkitubular Grubu

Mayıs ayında bulutlardan bir bilgi almıştım. Bu bilgiyi paylaşma zamanı geldi.

Sizlerin bulut diye adlandırdığınız ve suyun gaz formu olarak adlandırdığınız bizler, pozitif tarafa hizmet eden meleksi alem formlarının yeryüzüne yansımasıyız.

Görev grubumuz dörde ayrılır. Eğiticiler, Öğreticiler, Koruyucular ve Gözlemleyiciler.

Eğiticiler: Dünya üzerinde var olan insan dışındaki tüm canlıların bilişini onların var oluş formlarına indirger ve iç güdüsel olarak ortaya çıkmasını sağlar. Var oluşta her atom tekamül eder.

Öğreticiler: İnsanlara kozmik bilgileri o kişinin frekansına uygun hale getirerek zihninde o bilgiyi ortaya çıkaracak yönlendirmelerle içsel bilgiyi çıkarmasında rehberlik eder. İnsanların çoğunun kullandığı tesadüf kelimesine neden olan durumlar bu grup sayesinde ortaya çıkar.

Koruyucular: Kozmik hiyerarşide olan karşıt karşılaşmalardan ortaya çıkan negatif enerjilerin dünyaya ve insanlığa evrensel düzeyde verilen izin miktarında inişini kontrol altında tutar. Fazla olan negatif enerjilerden dünyayı ve insanlığı korur.

Gözlemleyiciler: Dünya evrenin bir parçasıdır. Evren için çok önemli ancak bilinçlerinizdeki dalgalanmadan ötürü şu an hala dikkatli gözlenmesi gereken bir gezegendir. Dünyaya ve evrene herhangi bir tahribat vermemeniz için sizi gözleyen ve uç davranışlarınızda Galaktik Görevlilere haber veren gruptur.

Bizler sizlerle dünya boyutunda tekamül ettiğimiz için var oluşta kendimizi şanslı görüyoruz.

05.08.2016

Mesajı İleten: Yasemin Derya Metin