İçeriğe geç

Öğrenelim Ama Nereden

  • 6 yıl önce
  • 3Dakika
  • 790Kelime
  • 167Görüntülenme

Öğrenelim Ama Nereden

Yaratılışta her şey mükemmel zamanda yaratılıp var oluş oyununda sahnedeki rollerini ortaya koymaya başladılar.

İlk madde formunda var oluşta tüm yaratılmışlıklar aynı saflıkta yaratıldı. Deneyimlerinden dolayı her bir varlık için gerekli olan yeni ve farklı özellikler verilmeye başlandı. Bilmesi gereken her yasa ve bilgi tanımlandı.

İkili deneyim alanı için ışık/aşk ve karanlık/kaos alanında görevliler tanımlanmaya başlandı ışık/aşk boyutunda düşük frekanstaki deneyim alanın hiyerarşik düzen koruyucuları Serafim Melekleri ve karanlık/kaos boyutunda düşük frekanstaki deneyim alanın hiyerarşik düzen koruyucusu Şeytan ilk görevlendirilenlerdi. Her iki boyutun hiyerarşik düzen koruyucuları madde boyutundaki tüm bilgiye ve tüm yasaları tam ve eksiksiz bilenlerdi. Şeytan kendi ruhsal tekamülü için Yaratıcı’dan bir istekte bulundu “insan ırkına bir nefes kadar yakın olmak istiyorum. Benim varlığımdan geçenler kalbinde ışığı bulduktan sonra sana ulaşabilsinler” bu istek tüm yaratılmışların istediği dualite deneyimi için önemli bir araçtı.

Var oluş oyunu başlamış oldu…

9 Eylül’de yaptığımız çalışma esnasında ve daha önceki çalışma deneyimlerime dayanarak eğer ucu açık yardım ve bilgi talep ederseniz size hem ışık hem de karanlık bilgiyi sunacak hizmet odağında olacak varlıklar mevcut.

Var oluşta her form kendi saf hali ile birlikte enerjisini de beraberinde taşıyor. Aynı bilgi hem ışıkta hem karanlıkta var. Enerjiden dolayı ışık bilgisi berrak ve net, karanlığın bilgisi bulanık ve karmaşık. İnsanda özgür irade ile yaratıldığı için istekleri yasalar gereği onun istediği şekilde karşılanıyor.

Yardım İstemek

Örneğimize geçelim hayatınızın çok karışık bir dönemindesiniz, o kadar bunaldınız ki şöyle bir dua ya da niyetiniz oldu “Allah’ım şu an olduğum durumu nasıl olursa olsun lütfen çözümle” (iptal). Sizin bu isteğiniz doğrultusunda daha önce belirttiğim altı hizmet yolundaki her varlık Allah’a gidip ‘Allah’ım ben bu kuluna yardıma hazırım’ isteğini iletiyor. O an sizin için ruhsal planınızda size en çok olgunluk sağlayacak grup ya da varlık her kimse o size yardım için geliyor. Karanlık da bu niyetinizden dolayı size hizmete gelebiliyor. Burada şunu asla unutmayalım Allah bizi cezalandırmak için bu yardımın bize yönlenmesine izin vermiyor. Bizim yaşamımız boyunca yaptığımız seçimlerimize ve ruhsal planımıza uygun olacak şekilde bize yeni bir potansiyel yaratıyor.

Deneyimlerim doğrultusunda ben niyetlerime, isteklerime ve dualarıma çok dikkat etmeye başladım. Yukarıdaki cümle yerine ben şöyle bir cümleyi yaşamıma dahil ettim. “Allah’ım şu an olduğum durumu pozitif ve aydınlık tekamül yolunda olan yardımcılarınla çözümlememi sağla lütfen/yalvarırım.” Burada biz özgür irademizle seçim yapıp kendi gücümüzü Allah’a göstermiş oluyoruz. Yalvarırım kelimesini kullandığımızda şunu da ifade etmiş oluyoruz ben her ne kadar senden parça taşıyor olsam da ancak senin elin ve yardımınla güçlenebilirim. Ben sınırlıyım, sen sonsuzsun. Bu bilgiyi hatırlıyorum.

Bilgi İstemek

Bu defa da örneğimizi bilgi için yapalım. İnsan araştırsın, idrak etsin ve kendi içindeki bilgiyi açığa çıkarsın diye merakla yaratıldı. Zihniniz çok çalışıyor sürekli bilgi açlığı içindesiniz ve daha fazla öğrenmek için “evrendeki tüm bilgiyi nasıl öğrenebilirim?” (İptal) diye bir soru sordunuz. Yukarıdaki aynı sistem burada da çalışıyor ve tüm boyutlar size kendi bilgeliğini sunuyor. Işık ve karanlığa ait her şey hem bilgisi hem de enerjisi ile sizde. Işık ve karanlığın kendi görev alanlarının özellikleri farklı olduğu için alanınıza dahil olacak en yoğun bilgi karanlığın bilgisi olacaktır. Işık sevgide öncelikli karanlık bilgide öncelikli.

Burada da şöyle bir seçim yapabilirsiniz, “var oluştaki bilmeye izinli olduğum bilgi ve bilgeliğin pozitif ve aydınlık tarafından bana sunulmasını seçiyorum.” Bu seçimle birlikte size uygun bilgiler daha saf bir şekilde yaşamınıza dahil olmaya başlayacaktır.

Her birimiz evrenin ışık ve karanlık dengesi ile uyumlu ışık dengesinde tekamül etmeyi seçebiliriz.

15.09.018

Spiritüel Rehber Yasemin Derya Metin