• 1 sene önce
  • 7Dakika
  • 1970Kelime
  • 128

Ölüme Geçiş Yolları

Makro ve mikro ölçekli yaratılmış her şey ilk olduğu bedenden dönüşüm yaşayarak başka bir forma dönüşecek. İnsanlık olarak bu değişimi biz ölüm diye tanımlamışız. Ölüm programının dünya gezegeni için olan ve benim kendi içimde çözümleyebildiğim ya da anlayabildiğim halini sizlere bu yazıda aktaracağım.

Her yaşam formu kendi ölüm deneyimini tıpkı yaşam gibi çok çeşitli hallerde programlayabiliyor. Bazı ölümler kalan için huzurla gerçekleştiği algısında olurken bazı ölümler için bu oldukça acı verici algısında olarak tanımlanabiliyor. Bazı ölümler ruhun kendisi için olurken bazı ölümler başkalarına da hizmet edebiliyor. Bazı ölümler sadece kendi etkileşimde olduğu insanlara öğreti verirken bazı ölümler daha kitlesel öğreti verebiliyor.

Bir çok insan kendi etkileşimde olduğu insanlar, hayvanlar ve bitkiler aracılığıyla ölüm deneyimini yaşamıştır. Bazı insanlarda yaşları gereği büyük kitlesel insanların, hayvanların ve bitkilerin ölümünü deneyimlemiştir. Her bir ölüm her bir insan için farklı deneyimlenir. Onun için ölüm her ne kadar yaşamın bir döngüsü olsa da diğer yaşam programları kadar dengelenmesi kolay değildir.

Şu an ülke olarak bize büyük bir öğreti getiren bir ölüm deneyimi yaşıyoruz. Aslında bu program pandemi ile birlikte başladı ve devam ediyor. Umarım bu şekilde kitlesel deneyimler hepimiz için son olur. Bundan önce de içimize kor düşüren ölümler ya da ölüm yaşadık. Burada tüm yaşanılanları tek tek hatırlatmayacağım. Ölümünü insanlığın uyanışı adına bir görevle gerçekleştiren insanları, hayvanları ve bitkileri fark edebilmeniz adına şöyle bir dünyasal hatırlatma yapayım. Medyada çok yankı bulmuş, bir çok insan tarafından tepki gösterilmiş ölümler böyle ölümlerdir.

Peki, biz insanlar olarak bu ölümünü insanlığını uyanışı ya da farkındalığını arttırmak için programlamış ruhların öğretisini aldık mı? Hayır, almadık ya da alamadık. Gelin bu yaşananlarla almayı seçelim. Bu öğreti toplumdan bireye indirgenerek alınacak bir öğreti değil; bireyden topluma genişletilerek alınabilecek bir öğreti. Onun için dıştan birilerini suçlamak yerine kendi içimizdeki bu öğretiyi almaktan kaçınan parçamızı fark edip onu şifalandıralım.

İnsanlar İçin Ölüm Zamanı

Hiç bir ölüm ilahi zamanı gelmeden gerçekleşemez. Bu ilahi zaman insan olarak bizim bildiğimiz bir düzen içinde ilerlemiyor. Bu bilmeme halimiz de dünya planında var ettiğimiz lineer zamandaki karmaşadan oluyor. Evrensel zaman gerçekliğini anladığımızda o zaman yapılan seçimlerin ölüm zamanındaki anda değişkenliğini fark edebileceğiz. Bizim ömür dediğimiz zaman aralığı o ruhun öğretilerini tamamlama hızına göre ve yaptığı dünyasal ve enerjisel seçimlerine göre değişkenlik gösteriyor.

Yaşamı için planladığı tüm öğretileri diğer insanların zaman programından özgür olan bir ruh 20 yılda tamamlayabilir bu da onun lineer zamandaki ölümünü 20 yıl dememize neden olabilir. Bu öğretilerini daha uzun olan 80 yıllık süreçte de tamamlayabilir bu da lineer zamandaki ölümün 80 yılda gerçekleşmiş olduğu anlamına gelir. Bu öğretilerini tamamlayamaz ya da tamamlamayı reddeder o zaman da bu insanın ölüm zamanı Yaratıcı’nın bildiği zamanda olur. Bu zamanın ne olacağı o insanın yaptığı özgür irade seçimlerinin dünya planı ile olan uyumuna göre ruhsal planı ilahi olarak o insana çeşitli vesilelerle tekrar tekrar hatırlatılır ve ona yaşam planını bizim insanlık olarak ortaya çıkardığımız şans kavramı ile ifade edilebilir. Yaratıcı o insana tekrar tekrar şans verir. Bu şansları reddetme hakkı da elbette özgür irade yasalarından dolayı mevcuttur.

İnsan özgür iradesi ile başka bir yaşam formu ile yaptığı anlaşma ile kendi yaşam hakkını ona devredebilir. Bu durumda farklı deneyimler yaşanabilir ya fiziksel beden ölümü gerçekleşebilir ya da o insanın bedeni ölmeden başka bir ruh ile bedenini değiştirebilir. Fiziksel olarak görünüşü aynı olsa da ruhsal olarak ayrı bir yaşam deneyimler. Bu deneyimleme hali hem absolute, nötr ve pozitif tarafla hem de tekamülsüz, karanlık ya da negatifle yapılabilir. İlk yapılan anlaşma seçimi birliğe hizmet ederken ikinci yapılan seçim birliğe hizmet etmez. İlk yapılan anlaşma daha çok mucizevi bir şekilde ölümden döndü diye tanımlanan bir kaza ya da ameliyat olabilir. Bu deneyim spiritüel bilgiler alanında walk-in olarak tanımlanır. İlk ruh kendi ilahi olarak hak ettiği boyut neresiyse o boyuta geçiş yapar. Yeni gelen ruh da insanlık ya da dünya için görevli olarak yeni bir yaşam planı devreye alır. İkinci yapılan anlaşmada daha çok yaşanılan deneyim başarısız intihar girişimidir. Bu deneyim sonrasında ilk ruh o insanın yapmış olduğu ruhsal plan doğrultusunda bu dünyada lineer zamanda ne kadar yaşaması gerekiyorsa o süre tamamlanıncaya kadar anlaşma yaptığı grup tarafından ruhu bir yerde alıkonulur. Bu da spiritüel öğretilerdeki araf konusu içinde ifade edilebilir. İkinci gelen ruh da kendi görevli olduğu alan ne ise pozitif ya da aydınlık olmayan şekilde dünyada kendi görevini ifa eder. Bu yaşanılan her iki deneyimdelerin ruhsal olarak kendi yaşamı olmasa da kayıtları ilk ruhun akaşasına da yapılır. Bu da o ruhun varoluş kayıtlarına dahil olur. Ya pozitif karmasını arttırır ya da negatif karmasını arttırır.

Burada aktardığım bilgilerle bu deneyimleri yaşayan herkes için yüzde yüz aynı şekilde gerçekleşmiştir anlamına gelmiyor. Bu kişinin hayatında büyük değişimler olduysa böyle tanımlanabilir. Şunu lütfen hep hatırlayalım, olmuş olan o an için mutlaka ilahi olarak olması gerekendir.

Dünyada Yaşayan Diğer Yaratılmışlar İçin Ölüm Zamanı

Herhangi bir insan tarafından sahiplenilmemiş hayvanlar ve bitkiler dünya planında gerçekleşen değişimlere uyumlu olarak ölüm zamanı değişkenlik gösterir. İnsan tarafından ortaya çıkarılmış afetler ya da dünyanın kendi döngüsündeki doğal afetlerle bu canlıların ölüm zamanı dünya planına göre değişkenlik gösterir. Bu zamana kadar yaşanmış olan yangınlar, seller, depremler ve yanardağ faaliyetleri sonucunda ölen hayvanlar ve bitkiler ya doğal kendi ölüm programlarını gerçekleştirirler ya da insanlığın özüne dönmesini hatırlatmak için insanlık planı için ölüm programını deneyimlerler. Şu an bizim ülkemizde ve dünyanın diğer yerlerinde meydana gelen büyük çaplı yangınlar ikinci program sebebiyle gerçekleşiyor. Burada o ülkede yaşayan her insan bu programın devreye girmesinden sorumludur. Bu planın devreye girmesi için görevli pozitife ya da aydınlığa hizmet etmeyen görevliler kendi görevlerini yerine getirirler. Onun için yapılacak enerjisel boyuttaki tek şey insanın kendi sorumluluğunu alıp; bu alanda kaçtığı ya da üzerini örttüğü her şeyi görünür hale getirip bunu şifalandırmaya ya da arındırmaya başlamasıdır. Birilerini suçlamak ya da savaşmak sadece pozitif ya da aydınlık olmayan programların büyümesine neden olmaktır.

Ölüm Alanı İçin Sorumlu Olduğumuz Alanların Şifalanması

Yazdığım tüm konular kalbime doğanların aklımın yorumlayabildiği hali. İlahi izinli olduğum bu yazının içeriğindeki enerjisel bilginin de ilahi yasalara göre yüklenmesini talep ediyorum. Bu konu gibi birbirine çok geçişli ve insan aklıma göre karmaşık olan konular açığa çıktığında kendi kendime şu niyeti yapıyorum: “Allah’ım her şeyin en doğrusunu ve gerçeğini bilen sensin. Ben insan olarak bu konuda bilmem gerekenleri bilmeye, sorumlu olduklarımı arındırmaya niyet ediyorum. Ötesindeki her şeyi sana teslim ediyorum. Kendi sorumlu olduğum konular için de hak ettiğim yardımı ve kolaylığı talep ediyorum.” Bu benim alanımı dengeleyen ve rahatlatan bir niyet olduğu için sizlerle paylaşıyorum.

Tüm yazılanlar doğrultusunda sizin sorumlu olduğunuz alanlar, kendi hayatınızda, ailenizin hayatında ya da sevdiklerinizde yaşanan deneyimler alanını şifalandırmak için paylaşacağım meditasyonu yazacağım niyetle yapabilirsiniz.

“Kendi hayatımda yaşam ve ölüm alanımda bilerek ya da bilmeyerek yaptığım seçimlerle karmaşa yarattıysam ya da Yaratıcı’nın beni yalnız bıraktığını düşünerek onun yaratılmışlarla ya da yaratıklarla ilahi olmayan bir bağ kurduysam ya da kurma girişiminde olduysam her şeyin ilahi dengeye sağlıklı, kolay ve dengeli bir şekilde gelmesine niyet ediyorum.

Hayatımda olan herhangi bir insan kendi yaşam ve ölüm döngüsünde benim yaptıklarım ya da kendi yaptıkları nedeniyle yaratılmışlarla ya da yaratıklarla ilahi olmayan bir bağ kurduysa ya da kurma girişiminde olduysa her şeyin ilahi dengeye sağlıklı, kolay ve dengeli bir şekilde gelmesi için ilahi yasalara uygun her birimizin özgür irade seçimi ve ruhsal planı doğrultusunda ilahi şifaya niyet ediyorum.

Benim yaşadığım dönemlerde insanlığın uyanışını ya da farkındalığını sağlamak için ölümünü bu odakta programlamış insanların, hayvanları ya da bitkilerin bana olan öğretisini almadığım alanların dengelenmesine niyet ediyorum.

Ölüm kavramına yüklediğim ya da başka insanların yüklediği kavramları alanıma dahil ederek kendi alanıma dahil ettiğim ilahi gerçek olmayan bilgi ve enerjilerin hayatımdan arınmasına niyet ediyorum.

Kendi yaşamımla ve diğer canlıların yaşamı ile ilgili bana ait tüm sorumluluğu yüzde yüz alıyorum. Daha önce var olan sorumluluğumun dengesizlik alanın dengeye gelmesine niyet ediyorum.

Ölen ve ölecek her yaratılmışın ölümünü onurlandırıyorum. Kendi yaşamım içinde bu ölümlerin bana olan öğretisinin bilinci ile yaşam sürmemi engelleyen her şeyin de alanımdan arınmasına niyet ediyorum.”

Dilerim tüm insanlık olarak kendi bireysel sorumluluğumuzu alırız ve pozitif ya da aydınlık tekamül yolunu henüz seçmemiş kardeşlerimiz de kendi programlarının dip programlarını bize hatırlatmadan denge içinde dünya planı yaşam öğretilerimizi deneyimleriz.

04.08.2021

You may also like