İçeriğe geç

Ruhsal Bağlantılarımız ve Beşeri Aşk

  • 2 hafta önce
  • 5Dakika
  • 1245Kelime
  • 917Görüntülenme

Ruhsal Bağlantılarımız ve Beşeri Aşk

İlişkilerle ilgili olarak herkesin sık sık kullandığı “ruh eşimi arıyorum” kavramı çok fazla kullanılıyor. Bu kavram tam olarak bilinmediği için insanlar yaşanması gereken aşkı olup olmadığından bile habersiz bir potansiyel nedeniyle reddediyor.

Ruh Eşi

Bazı ruhlar hem kaos hem de aşk boyutunu deneyimlemeyi seçiyorlar. Enerji bedenden madde yoğunluk bedenine geçmeden ruh kendini iki ya da daha fazla parçaya ayırıyor. Bu parçalar ruh eşi olarak tanımlanabilir.

Burada ruh kendini geliştirmek için her bir ruh eşi kaos ya da aşk boyutunda kendi tekamül yolculuğuna başlıyor. Bu ruhlar birbirleri ile dünyasal planda rüya boyutunda, perdesiz yaşam deneyimlerinde telepatik olarak birbirleri ile iletişime geçerek ruhsal tekamüllerini her şeyi deneyimlemeden zenginleştiriyorlar.

Aynı boyutta bulundukları dönem ruhsal olarak görevli olduğu dönemlerde ya da kaos boyutunda kaybolmuş ruh eşine aşk boyutundaki ruh eşinin tekamülünü hatırlatması için bir araya gelinebiliyor.

Dünyasal olarak beşeri aşk açısından bakarsak bu konuya kaos boyutundaki ruh eşi kaosun her türlü olumsuz deneyimini kişiliğine ya da yaşamına dahil ettiği için karşı tarafın ayaklarını yerden kesebilecek bir enerji gücüne sahip değil. Aşk boyutundaki ruh eşi de kendi tekamülünde kendini yeterli olgunluğa eriştirememişse o zaman kaos boyutundaki ruh eşinde kendi eksiklerini de çok fazla görecek. Burada üçüncü boyut gerçekliği içinde var olunduğu için bunları hatırlamıyor olacak ve bu ilişki kişinin daha çok acı çekmesine ve karmaşaya düşmesine neden olacak.

Ruh Ailesi

Ruh madde bedende var olduğunda var oluşta kendini yalnız hissetmemesi için ayrılığın daha çok birliktelik hali ile deneyimleneceği 144 ruhun bir arada olduğu topluluğu ruh ailesi olarak tanımlayabiliriz.

Madde beden eterik ve katı maddeyi içeren her türlü bedensel form. Işık bedenler de madde beden kavramı içinde.

Dünya boyutunda ruh ailesi bireyi ile karşılaşmayı ruh şu plan için potansiyele dahil ediyor. Bu yaşamı kendine sıçrama yaşamı olarak tanımladıysa, tekamülü yavaş yavaş gerçekleştirmek yerine bir kaç yaşamın yaşam derslerini bu yaşamda vermeyi planladıysa o zaman bu yaşamı programlıyor.

Ruh ailesindeki birey bu kişiye kendi var oluş gücünü hatırlatıp onu ruhsal ve dünyasal olarak desteklemek için bir araya gelinmiş oluyor. Bu yaşamda bu kişiler karşı cinsten ve yakın yaş dönemi içindeyse ruhsal yakınlıktan dolayı yoğun sevgiyi aşk ile karıştırabiliyor ve o kişiye aşık olduğunu sanabiliyor. Burada ruhun planına aşk birlikteliği uygun bir plan olmadığı için kişiler ilişkiye başlamış olsalar bile sürekli ilişki içinde uyumsuzluklar uzaklaşmalar ortaya çıkıyor.

Bu da karıştırılıp ruh eşi diye tanımlanılıp yine aşkta mutluluk yerine acı ve hayal kırıklıklarını deneyimletecek bir ilişkiye dönüşüyor.

İkiz Alev

Ruh daha alt boyutlarda tekamül etmeyi planladığında kendi yaşam derslerini tamamlamış olgun bir ruhu ile bir araya gelip bu ruhun deneyimlerini enerjisel boyutta içselleştiriyor. Burada her iki ruh birlikte yeni bir ışık potansiyeli boyutunun yaratımına katkı sağlıyorlar.

Her bir parça kendi tekamülünde gerçekleştirdiği ışık bilgeliğini kendi yaratımında katkıda bulundukları boyuta aktarıyor. Dünyasal olarak bir araya geldikleri süreç sadece dünya insanın tekamülünü hızlandırmak için bir araya gelen olgun ruhlar olmuş oluyorlar. Bu durumda beşeri aşk ile karıştırılması söz konusu olmuyor.

İkiz Ruh

Her hangi bir formda bir araya gelmeden ruhlar aynı var oluş derslerini seçerek kendilerine tekamül planı oluşturabiliyorlar. Birbiri ile karşılaşmamış bu ruhları da ikiz ruh olarak tanımlayabiliriz.

İkiz ruhlar eğer ruhsal planlarındaki zorlu yaşamların her hangi birinde dünyada bir araya geldiyse o zaman yine her iki içinde zorluklar oluşabiliyor. Bu karşılaşma sabır ve sadakatle yaşanabilecek bir beşeri aşk potansiyelini içinde barındırıyor.

Ruh Aynası

Dünya boyutunda var olan ve aşk boyutunu kişinin en berrak gördüğü kişidir. Aşk boyutundaki her şeyin görüldüğü ve aşkın enerjisel gücünün kişiye aktığı ruh partneri. Eğer kişi hala aşk boyutunun gerçekliğini yaşama kapasitesine sahip değilse kişiyi kendi benliğinden geçiren aşk ilişkisi olur. Efsane aşklar bu birlikteliklerden ortaya çıkar.  Kaos boyutunda kişi yeterince arınamamışsa ruh aynası ile bir araya gelirse; aşkın gerçekliği ile kendi benliği yanar yok olur. Eğer kaos boyutunu arındırıp dengelemişse ruh aynası ile bir araya gelirse; ömür boyu süren gerçek aşkın yaşam hali olur.

Matcihan Ruh

Dünya boyutunda varlık sürdüren tüm evreni kişiye görünür kılan üstat ruhlardır. Bu üstat ruhlar bir araya geldiğinde ne madde ne mana varlık sürer her şey bir ve bütündür. Ayrılık ortadan kalkar birlik hissi ile her şey görünür olur. Dünya boyutunda her ruhun matcihan ruhu aynı dönemde dünyada bulunur. Fiziksel olarak birbirlerine yakın değillerdir, çok güçlü arzularla her zerresi ile birbirine çağrı yapan ruhlar bir araya gelebilir. Bu ruhlar birbirlerine beşeri aşkın ötesindeki birlik aşkını yaşatırlar.

Eş Ruh

Bir çok enkarnasyonu bir arada geçiren ve birbirlerine her zaman destek olan ruhlardır. Dünya boyutunda en olası aşk parçalarıdır. Genelde o kadar masumane bir sevgi vardır ki aralarında bu sevgi aşka yorulmaz. Beşeri aşk insanın ellerinden kayıp gider çoğu zaman. Bu ruhlar birbirlerini her zaman korurlar, uzun yaşam dönemlerinde bir arada olurlar. Arkadaşlıktan aşka dönüşebilmesi için kişilerin yaşamlarında ve aşk da cesur olmaları gerekir. Ancak cesaret bu ilişkiyi başlatabilir.

17.10.2018

 
Bu sitedeki tüm içeriğin enerjisel alanı kişinin dünya ve doğa ile ilişkisindeki saygıya göre değişir. Kişi dünyaya karşı fiziksel ve enerjisel çevre sorumluluğunu aldığında enerji alanı hak edişince artar. Kişi dünyaya karşı umursamaz ve sömürü temelinde olursa enerji alanı hak edişince azalır.
_