İçeriğe geç

Sahip Olduğumuz Belirteçler

Spread the love
  • 2 sene önce
  • 4Dakika
  • 1046Kelime
  • 420

Sahip Olduğumuz Belirteçler

Kimya mühendisi olarak çalıştığım zamanlarda, laboratuvardaki test yöntemlerimiz içinde asit baz titrasyonlarını yapıyorduk. Manuel olarak yapılan titrasyonlarda reaksiyonun bittiği noktayı tespit edebilmek için indikatörler kullanıyorduk. Kuvvetli asit ya da baz da indikatör dönüm noktasını şahane gösterir. Dönüm noktasını kaçırmak gibi bir durumunuz asla söz konusu olmaz. Zayıf asit ve bazlarda durum bu kadar net değildir. Kullanılan asit ve bazı, tanıyorsak işimiz kolaydı sürekli aynı işlem yapıldığı için belirli bir zaman sonra renk hassasiyetine alışıyorduk. İkinci bir yöntem de ortama ikinci bir indikatör ekleyip daha net sonuç buluyorduk. Bu işlemde hesaplamalarla ürün içindeki asit ya da bazın yüzde miktarını net olarak buluyorduk.

Bir de okulda daha çok okulda kullandığımız basit araçlar olan belirteçlerle herhangi bir madde ya da bileşik var mı yok mu bunu tespit ediyorduk. En sık kullanılan turnusol kağıtlarıydı. Turnusol kağıdı bir sıvı ile temas ettiğinde onun renk değişiminden asit ya da baz olduğuna karar veriyorduk. Kırmızı renk asidik, mavi renk bazik maddelerde oluşuyor.

Bu kimyasal bilgileri enerjisel bilinçleri ve enerjileri anlatmak için kullanıyorum. Algıladığım alanı başka türlü ifade edemedim 🙂

Enerjisel bilinçlerin her birinin turnusol kağıdı benzeri sahip oldukları kendine özgü bir belirteci var. Bir enerjisel bilinç herhangi bir insanın enerjisel olarak var olan zihinsel bedeni ile temas ettiğinde kendi belirteci ile insanın zihinsel bedeninde tepkime oluşturan bir program varsa bununla bağ kuruyor. Eğer kendi belirteci o zihinsel bedende bulunmuyorsa o zaman bağ kurmadan yolculuğuna devam ediyor.

Enerjilerin her birinin de turnusol kağıdı benzeri sahip oldukları kendine özgü bir belirteci var. Bir enerji herhangi bir insanın enerjisel olarak var olan duygusal bedeni ile temas ettiğinde kendi belirteci ile insanın duygusal bedeninde tepkime oluşturan bir program varsa bununla bağ kuruyor. Eğer kendi belirteci o duygusal bedende bulunmuyorsa o zaman bağ kurmadan yolculuğuna devam ediyor.

Bu belirteçleri fark ettikten sonra sahip olduğumuz ayıracın grubunu netleştirmek ve yüzdesini belirlemek de mümkün. Ancak bu ikinci durumu zihinsel olarak nasıl yaptığımı henüz bilmiyorum. İçimdeki kimyacı bu konuyu kendi kendine belirleyip bana sonuçları sunuyor 🙂 öğrenirsem elbette bunu da yazarım. 

İnsan olarak negatif ve pozitif enerjisel bilinçlerle ve enerjilerle etkileşime giren bizdeki belirteci fark ettiğimizde ve bu belirteçten özgürleştiğimizde ya da sahip olduğumuz negatif belirteci pozitif belirtece dönüştürdüğümüzde o zaman hop çok tatlı pozitif belirtece sahip enerjisel bilinçlerle ya da enerjilerle bağ kurarak; pozitifliğimizi arttırıyoruz. Ben nötr alanı tanımlayamadığım için sizlere daha çok pozitifliği fark ettiriyorum.

Ben de her ne kadar kimya mühendisi olsam da hayatın her alanındaki kimyasal etkileşimin son yıllarda farkındayım. Madde aleminde ve enerjisel boyutta olan her şey aslında kimyasal işlem. Biz bu odakta bakmadığımız için gerçeğin içindeki kimyayı tanımlamıyoruz.

Kimya ve enerjisel düzeydeki bu bilgilerden sonra haydi hep birlikte arınmamamızı yapalım.

Belirteçlerin Arınması

Işık Bilgelerini alanıma davet ediyorum. Kendi hayatımı daha pozitif odakta yaşamak için Işık Bilgelerinin yaşamım içinde bilmem gereken ışık kimya bilgisini bana tanımlamasına izin veriyorum.

Şu an dönüştürme zamanım gelmiş sahip olduğum en zayıf negatif belirteçlerimde dahil olmak üzere hepsini fark etmeyi ve bu belirteçlerimi idrak etmeyi seçiyorum. Işık Bilgelerinin sahip olduğum negatif belirteçlerin tamamlayamadığım öğretilerini tamamlama da bana rehberlik etmesini seçiyorum. Sahip olduğum negatif belirteçlerden daha kolay özgürleşmek için bedenimde olan tüm atomlarımda sevgi enerjisini aktive ediyorum. Evrensel sevgi enerjisini fiziksel ve enerjisel bedenlerimi arındırıp, şifalandırması için davet ediyorum.

Işık Bilgelerinin zihnimi berraklaştırıp sahip olduğum gerçekliği net bir şekilde algılamamı engelleyen her şey sağlıklı bir şekilde benden almasını talep ediyorum.

Eğer bu negatif belirteçlerin bende olma sebebi insanlık planında henüz aynı deneyimin pozitif belirtecinin bulunmaması ise Işık Bilgelerinin bende olan bilgiyi kolayca ışık bilgisi ile değiştirip, bu bilgi ve bilincin pozitif belirtecini insanlık planına davet ediyorum. Zorunda olduğuma inandığım için negatif belirteçlerden özgürleşememe illüzyonunu çok boyutlu olarak iptal etmeyi ve her şeyi Işık Bilgelerine teslim etmeyi seçiyorum.

Düalite evreninde yaşadığımız için yaratılmış olan her şeyin mutlaka karanlık ve aydınlık iki programı olduğunu her an hatırlamayı ve karanlığı deneyimlediğim anlarda onun aydınlığını deneyimlemeyi hak etme bilgeliğine erişmeyi Yaratıcı’dan talep ediyorum. Bu bilgeliği hatırladığım anda aydınlığa ait programı da deneyimlemek için Yaratıcı’dan izin istiyorum.

Sahip olduğumuz pozitif belirteç arttığında o zaman aydınlık boyut gerçekliği bize kapılarını açıyor. Bu kapının açılması için belirli bir doygunluğa sahip olmamız gerekiyor. Pozitif doygunluk yüzdesine ulaşamadığımız da aydınlık boyut kapıları bize açılmamış oluyor. Yukarıda yazdığım niyetin amacı her birimizdeki pozitif doygunluğu arttırmak.

Yazmış olduğum en kimyasal içerikli yazımın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kimya ile barışık ve kimyanın pozitif faydasını hayatımızda var ettiğimiz güzel günler bizimle olsun.

08.02.2022

 

Etiketler: