İçeriğe geç

Şifacı

  • 3 yıl önce
  • 7Dakika
  • 1741Kelime
  • 526Görüntülenme

Şifacı

Bu yazıda ilahi olarak size aktarmam gereken ruhsal bilgileri aktaracağım.

Yaratıcı: Varoluştaki her madde, enerji ve sistemleri yaratmış olan ezeli ve ebedi özün tecellisi.

Şifacı: Varoluşun şifa kaynağından gelen bilgi ya da enerji ile fiziksel beden frekansı bozulmuş kişinin Yaratıcı’nın izni ölçüsünde frekansını dengeleyen kişi.

Fiziksel Beden Frekansı Bozulmuş Kişi: Dünyasal olarak hasta kelimesi ile tanımlanmış kişi. Yazının devamında basit anlatımın devam edebilmesi için hasta kelimesi kullanılacak.

Hastalık: İnsan beden frekansının doğal işleyiş frekansını bozan içsel ve dışsal faktörlerin bütünü sonucu ortaya çıkan durumlar.

Şifanın Gerçekleşmesi

Bir ruh hastalık deneyimini yaşam planına mutlaka bir öğreti için dahil eder. Bu öğretiler; kendi karmasını dönüştürmek, dünyada var olmamış bir şifa sistemini ortaya çıkarmak ya da bir yaşam dersini öğrenmek için gerekli araç olarak kullanmak şeklinde basite indirgenebilir.

Kendi Karmasını Dönüştürmek

Kişinin kendisi, ruh ailesinin ya da fiziksel ailesinin her hangi bir bireyi dünyadaki yaşam formlarının frekansını bozan herhangi bir hastalık durumunu ortaya çıkardıysa bu durumla ilgili kendi sorumluluğunu dönüştürene kadar kişi tekli ya da çoklu hastalık deneyim alanında bulunur. Kendi sorumluluk alanını tamamen arındırdığında eğer ruhsal planında bu süreç sonrasında kendinde sağlıklı yaşam programı yapmışsa kişi de şifalanma durumu kendi ruhsal planı doğrultusunda ortaya çıkar.

Kişi karmasını dönüştürse bile hastalığı yaşam programına dahil etmişse tamamen şifalanma gerçekleşmez. Sadece hastalıkla birlikte yaşam konforunu arttırabilir.

Dünyada Var Olmamış Bir Şifa Sistemini Ortaya Çıkarmak

Kolektif olarak insanlığın frekansı yükseldiğinde insanlık planında daha önceden var olan hastalıklara ait modern tıp ya da enerji tıbbı aracılığıyla bir şifa ortaya çıkar. Kişi bu ruhsal görev ile dünyada bedenlendiyse bunu ortaya çıkaracak bir yaşam planı mevcuttur. Bu plan doğrultusunda; kendi ya da yakın çevresindeki insanlar hastalık deneyimini bu şifa ortaya çıkana kadar deneyimlerler. 

Burada eğer şifacının yakın çevresindekiler aracılığıyla bu şifa ortaya çıkacaksa; ilk bahsettiğimiz gruptaki kişiler şifacının aile bireyi ya da yakın çevresinde olan insanlardır. Şifacının olmasından dolayı etrafındaki insanlar hastalık deneyimlemez; kendi karmalarını dönüştürmek için şifacı ile ortak yaşam planı yaptığı için hastalık deneyimler.

Bir Yaşam Dersini Öğrenmek İçin Gerekli Araç Olarak Kullanmak

Beden frekansı dengeli olduğunda deneyimleyemeyeceği bazı öğretiler için bu yaşamı hastalık ile programlayabilir. Bir kaç örneği aşağıda hatırlatıcı olması için paylaşıyorum.

  • Engelli olarak bir başkasının kendi yaşamında ona destek olması aracılığıyla evrensel alma ve verme programını öğrenebilmek
  • Herhangi bir ruhun şefkat ya da merhamet deneyiminin ortaya çıkarmasına yardım edebilmek
  • Sevilme ve ilgi görme deneyimini öğrenmek
  • Koşulsuz sevgiyi öğrenmek isteyen bir ruhun hayatında bulunarak onun bu deneyimi öğrenmesini sağlamak
  • Birçok yaşamında kibir deneyimi yaşadıysa bu deneyimi dönüştürmek
  • Toplumsal bir uyanış için bunu programlamak

Bu ve buna benzer programlar ruhsal plandaki öğretiyi tamamladıysa ya tamamen şifa gerçekleşir ya da daha önce belirttiğim gibi hastalık süreci daha konforlu geçmek üzere şifa sistemi dahil olur.

Şifacının Kaçınması Gereken Durumlar

Tekamül eden bir insan olduğunu unutmak

Şifacının Yaratıcı’nın izin verdiği aracı olduğunu unutup, şifayı kendinden bilmek

Kendine ve şifalandırdığı tüm canlılara sevgi, saygı, şefkat/merhamet (kadın bedeninde dünyaya gelen şefkat enerjisi; erkek bedeninde gelen merhamet enerjisi sunmalı) içinde olmamak ya da olamamak 

İnsan bedeni ya da evrensel bilginin tamamını bildiği yanılsamasına düşmemek

Evrensel alma ve verme yasasını unutup dünyasal alma ve verme yasasını ilahi gerçek kabul etmek ve bunu insanlara bu şekilde öğretmek

Kendi iyileştirme kibri ile hastanın ya da hasta yakınlarının özgür iradesini yok saymak

Her zaman ruhsal plana müdahale edebileceği yanılsamasına düşmek

Şifacının Yapması Gerekenler

Şifalanma süreci ile ilgili olarak hastaya aktarması gereken ruhsal bilgiyi sadece aktarması gerektiği kadar aktarmak

Her şeyi bilenin Yaratıcı olduğunu bilip; kendisinin sadece aracı olduğunu bilmek ve bunu da şifa aktardığı her insana aktarmak

Kendini arındırmak için mutlaka kendine seans yapacak şifa zamanı ayırmak

Yaşam programını bir şifacıya uyacak saflıkta yeniden düzenlemek

Öğrendiği öğretilerin, yöntemlerin ve enerjilerin kendi üzerine düşen sorumluluğunu ilahi gerçeklikteki şekilde almak

Saf niyetle ilahi Ben BEN’im bilişi ile hizmet vermek

İlahi yasaları ilahi izinli olduğu kadarıyla bilmesi gerektiği şekilde bilmek

İlahi şifanın zamanına güvenmek

Şifacının Çalışmaları

Burada Kundalini Reiki Enerjisi ile çalışma örnekleri vereceğim; kendi kullandığınız yönteme göre bunları uyarlayabilirsiniz. İlahi gerçeklikteki gibi dilediğiniz kişiye bu bilgileri aktarabilirsiniz.

“Şifacı olarak almam gereken bana ait sorumluluğu yüzde yüz almamı engelleyen her şeyin alanımdan arınması” Kundalini Reiki 1 Uyumlaması: Reiki / Kundalini Reiki 2 Uyumlaması: Kundalini Reiki / Kundalini Reiki 3 Uyumlaması: Pırlanta Reiki

“Şifacı olduğumu yüzde yüz içselleştirmemi engelleyen her şeyin alanımdan arınması” Kundalini Reiki 1 Uyumlaması: Reiki / Kundalini Reiki 2 Uyumlaması: Kundalini Reiki / Kundalini Reiki 3 Uyumlaması: Pırlanta Reiki

“Şifacı olarak bilmem gereken ilahi yasaları bilmemi engelleyen her şeyin alanımdan arınması” Kundalini Reiki 1 Uyumlaması: Reiki / Kundalini Reiki 2 Uyumlaması: Kundalini Reiki / Kundalini Reiki 3 Uyumlaması: Pırlanta Reiki

“Şifacı olarak okuduğum, uyumlandığım, öğrendiğim her bilginin ve enerjini ilahi gerçek olmayan her formunun ilahi gerçeklikteki haline dönüşmesini engelleyen her şeyin alanımdan arınması” Kundalini Reiki 1 Uyumlaması: Reiki / Kundalini Reiki 2 Uyumlaması: Kundalini Reiki / Kundalini Reiki 3 Uyumlaması: Pırlanta Reiki

“Şifacı olarak kendime ve insanlara yaptığım tüm çalışmalarda saf ve doğru diye kullandığım ancak ilahi gerçeklikte saf ve doğru olmayan her şeyin benim ve uygulama yaptığım herkesin alanından ilahi izinli olduğum kadarıyla kolayca ve sağlıkla ilahi gerçeklikteki ve saflıktaki hale dönüşmesi” Kundalini Reiki 1 Uyumlaması: Reiki / Kundalini Reiki 2 Uyumlaması: Kundalini Reiki / Kundalini Reiki 3 Uyumlaması: Pırlanta Reiki

“Şifacı olarak şu andan itibaren kullandığım her şeyin temeli ne olursa olsun benim aracılığımla kişinin frekansına uygun olarak pozitif yada aydınlık alanının alanımda aktif olması” Kundalini Reiki 1 Uyumlaması: Reiki / Kundalini Reiki 2 Uyumlaması: Kundalini Reiki / Kundalini Reiki 3 Uyumlaması: Pırlanta Reiki

“Şifacı olarak kendi kalp sesimi, içsel rehberliğimi duymamı ve algılamamı engelleyen her şeyin alanımdan arınması” Kundalini Reiki 1 Uyumlaması: Reiki / Kundalini Reiki 2 Uyumlaması: Kundalini Reiki / Kundalini Reiki 3 Uyumlaması: Pırlanta Reiki

“Şifacı olarak kendime inanmamı ve güvenmemi engelleyen her şeyin alanımdan arınması” Kundalini Reiki 1 Uyumlaması: Reiki / Kundalini Reiki 2 Uyumlaması: Kundalini Reiki / Kundalini Reiki 3 Uyumlaması: Pırlanta Reiki

“Şifacı olarak para ve dünyadaki madde ile sağlıklı ilişki içinde yaşamamı engelleyen ilahi olmayan her şeyin alanımdan arınması” Kundalini Reiki 1 Uyumlaması: Reiki / Kundalini Reiki 2 Uyumlaması: Kundalini Reiki / Kundalini Reiki 3 Uyumlaması: Pırlanta Reiki

Eğer sahip olduğunuz korkular varsa daha önceden yazdığım korku dönüşüm çalışmasına da buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarıda yazdığım çalışmalar bilmeden aldığınız pozitif ve aydınlık olmayan her şifa uyumlanmasını ya da bilgisini sadece sizin ve uygulama yaptığınız insanlar için arındıracaktır. Yeni bir yöntemi duydunuz ve bunu almak istiyorsunuz; karar vermeden önce şu niyeti yaparsanız gerçekten size uygun ve saf bir yöntem olup olmadığını fark edebilirsiniz. “Bu yöntem ile ilgili ilahi gerçeği  bilmeyi, anlamayı ve onu kabullenmeyi seçiyorum. Uygulayıcının ya da yöntemin beni manipüle etmesine iznim yok.”

Ek Tanımlar

Şifalanması: Şifalandırılan durum ya da hastalıkla ilgili tüm her şey hasta olan kişinin alanında bilgiler pasif/deaktif bir şekilde var olmaya devam eder.

Arınması: Şifalandırılan durum ya da hastalıkla ilgili bazı veriler hasta olan kişinin alanında bilgiler pasif/deaktif bir şekilde var olmaya devam eder; tüm verisi kaynağa dönmesi gereken bazı veriler de hasta olan kişinin alanından kaynağa gider. Kişinin alanında saf şifa enerjisi daha çok bulunur.

Temizlenmesi: Şifalandırılan durum ya da hastalıkla ilgili tüm her şey hasta olan kişinin alanındaki tüm bilgiler tamamen ışık veya sevgi formuna dönüşerek pasif/deaktif bir şekilde var olmaya devam eder.

İlahi Şifalanması: Şifalandırılan durum ya da hastalıkla ilgili tüm veriler  hasta olan kişinin alanından kaynağa gider. Kişinin alanında saf şifa enerjisi aktif olur.

Arındırma niyetinizin sonuna şifalanma, arınma, temizlenme ya da ilahi şifalanma kelimesinin hangisinin gelmesi gerektiğini emin oluncaya kadar sarkaç ya da bio çubuk kullanarak test edebilirsiniz. Şifayı sürekli yaptığınızda hangisini kullanmanız gerektiğini içsel olarak bilirsiniz. Zihnen kelimeyi kullanmak hastanın özgür iradesine müdahale durumunu ortaya çıkarır. Bu da üstte belirttiğim şifacının kaçınması gereken davranışlardandır.

27.04.2019