Frekanslar ve İlişkiler İlişkilerde eğer kişiler aynı -kuşakta değilse kuşak