İçeriğe geç

Tekâmülsüz Arınma Çalışması 

  • 7 ay önce
  • 3Dakika
  • 701Kelime
  • 132Görüntülenme

Tekâmülsüz Arınma Çalışması 

Çalışmayı yedi gün boyunca sizin için uygun zamanda yapabilirsiniz. Arka arkaya da yapabilirsiniz, aralıklarla da yapabilirsiniz. Yatarken yaparsanız daha iyi olur. Çalışma alanı tüm düalite evrenine ilahi yasalara uygun olarak hizmet etmenize aracılık edecek.  

“Bu çalışma için Yaratıcı’nın izni ile Serafim Meleklerini, Kryon’u ve Dokuzuncu Boyut Pleiadeslileri alanıma ve dünyaya ilahi yasalara göre davet ediyorum. 

Serafim Meleklerinin Yaratıcı’nın uygun gördüğü ilahi koruma ile bu çalışma alanı boyunca tüm yaratılmışları ilahi yasalara göre korumaya alın lütfen. 

Sevgili Kryon, benim fiziksel bedenimde bulunan tekâmülsüz planlara ait her şeyi benim sağlığım ve yaşam enerjim yerinde olacak şekilde bedenimden al ve yerini benim öz ışık parçama ait parçalarla bedenimle uyumla.  

Dokuzuncu boyut Pleiadesliler lütfen şu an dünyaya gelin. Dünyada ilk tekâmülsüz materyal katı, sıvı ya da gaz olarak dünyanın toprağına, havasına, suyuna ve magmasına karıştığı andan şu ana kadar var olan artık evren planı ile uyumsuz tekâmülsüzlere ait toprakta, toprak altında, suda, sualtında, havada, atmosferin her katmanında ve magmada bulunan her şeyi dünyanın her boyut madde aleminden ilahi yasalara göre Yaratıcı’nın izni ile alın. Bu arınma esnasında her bir madde atomunda bulunan çekirdek ve elektronlar arasına gizlenmiş gizil tekâmülsüze ait her şeye de atomik ve atomaltı düzeyde ilahi işlemi yapın lütfen. Bu işlem esnasında Dünyanın Koruyucuları ve Kryon dünyanın fiziksel ve manyetik alanını lütfen dengede tutun.  

Pachamama şu an Gaia ile bir ve bütün olmama izin ver.”  

Bu niyeti okuduktan sonra kalbinize odaklanın. Kalbinizde sevginin ortaya çıkmasına izin verin. Tüm kıtaları ve okyanusları tek tek hatırlayıp, buralardaki toprağa, kuma, suya, havaya ve dünyanın çekirdeğine sevgi gönderin. Süresi kalbinizde. Tüm dünyaya sevgi gönderdikten sonra gözlerinizi açabilirsiniz.  

Sevgi gönderirken ortaya çıkan görüler ya da hisler Pleiadesliler tarafından temizlenecek. Endişelenmenize gerek yok.  

Bu çalışma önce mineralleri sonra mikroorganizmaları arındıracak. Beş yıl sonra ağaçlar arınmış olacak.  

Bu çalışmayı yapmayan insanlarda var olan tekâmülsüz alan da bitkileri ve hayvanları yediklerinde besin yoluyla gerçekleşecek.  

Bitkiler ilk hasattan sonra yeni mahsulle herhangi bir şekilde enerjitik olarak da tekâmülsüz alanı barındırmayacak. Hayvanlar yeni mahsulü yemeye başladığında bedenleri arınmaya başlayacak. Hayvandaki arınma onun hücre yenilenme hızı ile bağlantılı olarak gerçekleşecek. En hızlı temizlenecek hayvanlar toprak altında yaşayan hayvanlar olacak. Toprak altında yaşamayan böcek türlerinden leş yiyenler yedikleri leş dönüşümü ile bağlantılı olarak değişmeye başlayacaklar. En uzun süreli dönüşüm böcekler ve sonra insanlarda olacak.  

Sonrasında gerçekleşecek çürüme işlemi her canlı için Pleiadesliler gözetiminde olacak ve onlar tekâmülsüz materyal ile ilgili toprağın kirlenmesini önlemiş olacaklar. 

(Pachamama: Gaia Bilinci olarak Gaia etkisi kitabı 203. Sayfada tanımlanmış.) 

28.10.2023

Bu sitedeki tüm içeriğin enerjisel alanı kişinin dünya ve doğa ile ilişkisindeki saygıya göre değişir. Kişi dünyaya karşı fiziksel ve enerjisel çevre sorumluluğunu aldığında enerji alanı hak edişince artar. Kişi dünyaya karşı umursamaz ve sömürü temelinde olursa enerji alanı hak edişince azalır.
_
Etiketler: