İçeriğe geç

Uzaktan Tohumlama Bilişi Aktivasyonu

Spread the love

Uzaktan Tohumlama Bilişi Aktivasyonu

Bu enerji insanlığa 2019 yılında hediye edilmiş bir enerjidir. Sadece Aydınlık yolda kullanılabilir.

İnsanlık tekamülünde belirli bir seviyeyi geçtikten sonra başka gezegende yaratıcı parçası olan varoluşu tohumlayacak olgunluğa erişecek. Tohumlama Bilişi Aktivasyonu, bu işlemi yapmaya gönüllü olan ruhlara işlemin nasıl yapılacağının öğretilme sürecini başlatan, insanlığın ışığa yükselişine hizmet eden bir uyumlamadır. Bu öğretilme süreci Pleiades’liler tarafından uyumlamayı alan her kişi ile uyumlu olacak hızda bir veya birden fazla yaşam süresi boyunca yapılır.

Spritüel öğretilerde DNA’nın 12 sarmalı olduğundan bahsedilir. Pek çok insanda aktif olmayan ve gizli olan bir 13. DNA sarmalı bulunur. Tohumlama için gerekli bilgiler ancak bu sarmala yüklenebilir. Bu uyumlama 13. DNA sarmalı aktif olan kişilere yapılabilir. Bu sarmalın aktive olabilmesi için önce 12 katmanın AN’da ışık boyutuna ulaşması gereklidir. Kişi, DNA’sının 12 katmanında birlik ile uyumsuz parçalardan özgürleşmeyi seçmediği sürece 13. Sarmal aktive olamaz. 13. Sarmalın aktive olması için temizlenmenin tamamlanmış olması değil, saf niyetle sürecin başlamış olması gerekir ve bu, uyumlamayı alacak kişinin sorumluluğundadır. Bu uyumlamayı özgür iradesi ile kabul etmiş herkeste arınma gerçekleşir. Birlik yolu ile uyumsuz parçalar ile ilgili öğretiler saklanır, ilgili tüm enerjiler kaynağa çekilir. Bir sonraki özgür irade gezegenine taşınması uygun olan, birlik yolundaki tüm tekamül yollarına ait parçaların bilgisi, ilahi olarak kalması gerektiği kadar sarmallarda kodlu olarak saklanır.

Tohumlama Bilişi Aktivasyonu’na uyumlanmak isteyen kişinin kendisinin veya kan bağı olan bir akrabasının ışık DNA uyumlaması almış olması gereklidir. Işık DNA uyumlaması olmayan kişilerin bu uyumlamayı alması uygun değildir. Işık DNA uyumlaması sonrasında, DNA’da ışık olmayan alanların ışığa dönüşümü, uyumlamayı alan kişi ve dünyada yaşayan kan bağı olan herkes için başlar. Işığa dönüşüm, kişilerin hızına uygun olarak bir veya birden fazla yaşam süresinde gerçekleşebilir. Işık DNA uyumlamasından sonra bu uyumlamayı alan kişide bu uyumlamanın getireceği enerji aktivasyonları ışık DNA işleminin sadece kendisi için bu yaşamda tamamlanmasına sebep olacak.

Uyumlamayı alan kişiye aktarılması gereken tohumlama biliş ve bilgeliğinin aktarılması bu yaşamda başlar, sonraki yaşamlarda devam eder.

Bu uyumlamayı alan kişiye aynı zamanda tohumlama şifası enerjisi yüklenir. Bu şifa enerjisi sadece DNA’ya akan, derin ve güçlü bir şifadır. Enerjiyi kullanarak aşağıdaki uygulamalar yapılabilir:
1. Fiziksel şifa
2. Durum şifası (sadece kişinin alanındaki etkilerin arınması için)
3. DNA düzeyinde koruma
4. Akaşa’ya yeni bilgi tanımlanması veya akaşadan bilgi alınması 5. İlişki şifası
6. DNA’da gençleşme ve sağlık bilişinin aktive edilmesi

Verilen Dokümanlar ve Destekler

PDF Olarak Tohumlama Bilişi Aktivasyonu El Kitapçığı

JPEG Formatında E-Sertifika

Ücret

120 birim. (Hangi ülkeden para kazanıyorsanız o ülkenin para birimi ile 120 adet.)

Türkiye için 120 TL
Avrupa için 120 €
ABD için 120 $