İçeriğe geç

Yeni Enerjiye Geçişte Atlantis Yaşamlarının Etkisi

  • 3 yıl önce
  • 5Dakika
  • 1463Kelime
  • 413Görüntülenme

Yeni Enerjiye Geçişte Atlantis Yaşamlarının Etkisi

Dünyanın yazılı tarihinde henüz bahsedilmeyen, ezoterik bilgilerde adından çokça bahsedilen dünyada yaşayan iki yaşam alanlı ilahi dengeye gelemediği sürece bizler yeni enerjiye kolayca geçemeyeceğiz.

Yazacağım bilgiler kısmen okuduklarım, çoğunluğu da bana aktarılan 5 yıl boyunca açığa çıkan bilgilerden oluşuyor.

Lemurya Yaşamı

Frekansı oldukça yüksek olan bir ırk. Bu ırk dünyanın enerjisinde bulunanan ışık karanlık dengesine kendi frekanslarını düşürmekte oldukça zorlanan bir yaşam sürdüler. O zamanki insan bedenine enerji bedenlerini entegre etmekte çok zorlandılar ve daha çok enerji bedenlerinde yaşadılar. Kalbimde açığa çıkan bilgileri Lauren O. Thymewsare ve Sareya Orion’un birlikte aktardığı Lemurya Yolu kitabı zihnen anlamamda bana çok aracılık etti.

Atlantis Yaşamı

Lemurya topraklarında uzunca bir yaşam sürdükten sonra kendini dünya enerjisine uyumlayan o dönem ki insan bedenine enerji bedenini entegre eden insanlar tarafından kurulan bir yeni bir yaşam alanı. Bu yaşam alanı başlangıçta oldukça insanlığın tarihsel gelişimine uygun pozitif adımlar attılar. Evrensel boyutta var olan tekamülsüz ırkın bilgisine sahip değillerdi. Atalarından öğrendikleri ruhsal bağlantıları kullanıp, dünya dışı yaşamlarla etkileşime geçmeye devam ettiler. Atalarının frekansı yüksek olduğu için onlarla tekamülsüz, karanlık ya da negatif ırklar bağlantıya geçemiyordu. Atlantiste yaşam sürenlerin frekansı düşük olduğu için varoluştaki her grupla bağlantıya geçiyorlardı. Bu bağlantılar ilk başlarda telepatik olarak gerçekleşmeye başladı. O zamanlar tekamülsüz programda olan Orion yıldız sistemindeki ırklar; Atlantislilere bir çok tekamülsüz öğretiyi ışık öğretisi gibi sundular, bir çok tekamülsüz enerjiyi bu gruba inisiye ettiler. Bu etkileşim oldukça uzun süre gerçekleşti. Bu telepatik bilgi aktarımı sadece ruhsal boyut bilgisi değil; şehirleşme, kolonileşme ve teknolojik gelişim bilgisini de içeriyordu. Bu bilgilerin hepsini Atlantisliler özgür iradeleri ile dünyada var etmeye ve bu bağlantıları giderek güçlendirmeye devam ettiler. Atlantis uygarlığının çöküşünden önce Orion Yıldız Sisteminden öncü birlikler dünyaya Atlantislilerin daveti ile gelmeye başladılar. Bu gelişleri ile birlikte ilk olarak kendi köleleştirme programını devreye almak için Atlantislilere ve Lemuryadan zorla Atlantis’e getirdikleri Lemuryalılara genetik olarak müdahale etmeye ya da bu dokuları kendi genetik bankalarına almak için her iki ırka da işlemler uygulamaya başladılar.

Genetik müdahaleleri Atlantisteki yöneticilere yaptıkları için yöneticiler artık onların planını uygulayacak şekilde hem zihinsel hem de ruhsal olarak programlanabilir hale gelmişlerdi. Bunun sonucu olarak kendi tekamülsüz gerçekliklerini dünyada uygulamaya başladılar. Bu karmaşık alan neticesi ışığa o zamanlar hizmet etmemiş karanlığa hizmet eden bir çok dünya dışı yaşam formu da Atlantislilere kendi öğretilerini aktardılar. Bu işlemlerin hepsi dünya planında var olan özgür irade yasalarına uygun olarak gerçekleşti. Atlantis ırkı merak duygusunu yönetemediği için dünya dışı yaşam formundan ışığa hizmet etmeyen bir çok varlığı dünyaya davet ettiler.

Atlantisin frekans alanında bir çok öğreti dahil olunca Atlantisliler hem kendi kıtalarının hem de Lemurya kıtasının çöküşünü gerçekleştirecekleri teknoloji ile dünyayı yok oluşun eşiğine getirdiler. Dünyanın manyetik dengesine teknolojileri ile müdahale ederek, arık doğal afet dediğimiz deneyimi dünya planında başlattılar. Yanardağlar patladı, depremler ve tsunamiler oldu. Her iki kıta battı. Lemurya ırkı dünyada insan olarak yaşamı bu batışta seçmediler. Atlantisliler insan olarak dünyada yaşamayı seçtiler ve dünyanın çeşitli yerlerine dağıldılar. Bir kısım Atlantisli yaptıkları yanlışın farkına vardılar ve yeni kurdukları uygarlıklarının yönünü ışığa çevirmeyi seçtiler.

Bir çok Atlantisli kendi bağ kurduğu dünya dışı yaşam formunun seçimine bağlı olarak ışığa hizmet etmemeyi seçerek yeni uygarlıklar kurdular.

Evrensel Dengeler

Evrensel boyutta her yaratılmışa birlik alanına yol almak için tekrar tekrar destek verildi ve verilmeye de devam edecek. Işığa hizmet etmemeyi seçen Atlantislilere de çok fazla ışık boyutu görevlileri ya da AŞK boyutu görevlileri tarafından hatırlatma yapıldı. Bu hatırlatmalarda bazı uygarlıklar seçimlerini değiştirdiler bazı uygarlıklar değiştirmediler. İnsanlığa her yoldan ışığa hizmet etmesi için destek sunuldu. Herkes eşit olarak desteklenildi. İlim, bilim, din ve spiritüellik ana akımları içinde çok fazla alt dal aracılığıyla ışık boyutu ve AŞK boyutu görevlileri hem enerjisel hem de fiziksel olarak dünyada yaşam süren insan ırkına hizmet ettiler.

İnsan ırkı dünyaya yerleşmeye başladığında öncelik insanlık planıydı. Bu da insanların yaptığı seçimlerin dünyanın varoluşu korunduğu sürece izin verileceği anlamına geliyordu. 21 Aralık 2012’ye kadar sadece 4 kez dünya planı çok kısa süreliğine insanlık planın önünde yol aldı.

Yeni Enerji

Dünya tarihinde sanayi devrimi ile birlikte dünyaya evrensel yeni enerjiler akmaya başladı. Bu enerjisel akışlar ilk zamanlarda insanlık bu frekansa uyumlu olmadığı için çok yavaş akıyordu. 1950’lerde bir çok sezgisi açık insan enerjilerle bağ kurmanın yolunu bulduğu için daha hızlı olarak dünyaya akmaya başladı. 1969 yılı itibariyle yeni enerjinin alıştırma evresi tamamlanıp; eylem halini insanlık deneyimlemeye başladı. 2000 yılı ile birlikte 3. plan devreye alındı. Bu sürede yeni enerjiye uyumlanan insan sayısı arttığı için 2012 yılında ana plan devreye girmiş oldu. Bu planın devreye girmesi insanlık olarak bizim yaptığımız zihinsel ya da ruhsal seçimlerimizle oldu.

Artık her insanın bu yeni enerji ile yol almaya kendini adapte etmesi gerekiyor. Adapte olamayanlar ya da özgür iradesi ile adapte olmamayı seçenler dünyadan çeşitli nedenlerle ayrılacaklar.

2018 yılı itibariyle artık dünya planına kaos boyutundan bir ruhun bedenlenmesine izin verilmiyor. Dünyanın yeni enerjiye geçişini AŞK boyutundan gelecek ruhlar hızlandıracaklar.

Yeni Enerjiye Uyumlu Yaşam Sürmek

Dünyada ya da dünya dışındaki tüm yaşamlarının kişi sorumluluğunu alıp; varoluşa bıraktığı AŞK boyutu ile uyumsuz her şeyi artık varoluştan arındırmaya başlaması gerekiyor.

Bu arındırma için şu an dünyada bulunan bir çok teknik ve enerji mevcut. Kişi kendi seçtiği tekamül yolu ile uyumlu teknik ya da enerjilerle hem kendini hem de varoluşu arındırmaya başlamalı.

Meditasyonlarla kendini arındırmayı seçenler dilerlerse aşağıdaki meditasyonlarla önce bu yaşamda kendilerini etkileyen Atlantis yaşam enerjilerini arındırabilirler.

Yapacağınız ilk meditasyon Işık Şifacıları ile Atlantis Karmasının Arınması olsun. Daha sonra kalbiniz hangi çalışmayı yapmanız gerektiğini söylüyorsa o çalışmaları yapabilirsiniz. 

Oynatma listesindeki çalışmaları da gündönümlerinde ve ekinokslarda yapabilirsiniz. 

Hayaller ve Yaşam

Kişi hayallerini yaşamında var edemiyorsa yukarıda bahsedilen konularla bağlantılı olan yaşamları olmuş olabilir. Kişi kendi sorumluluğunu alıp; her şeyi ilahi olarak hırs olmadan sadece azim ve kararlılıkla bunları arındırdığında yaşamında da mucizeler var olacaktır.

03.11.2020