İçeriğe geç

Başmelek Metatron’la Geçmiş Savaş Anının Şifalanması Çalışması

Spread the love
  • 3 yıl önce
  • 2Dakika
  • 278Kelime
  • 169Görüntülenme
Dünya barışı için çalışma

Başmelek Metatron’la Geçmiş Savaş Anının Şifalanması Çalışması

Resmi kaynaklara göre tarihteki ilk savaş milattan önce 2700 yılında Sümerler ile Akadlar arasında olduğu söylenmektedir. Bu savaşın resmi tarihi bilinse de nasıl ve ne şekilde sonuçlandığına dair herhangi resmi bir açıklama yoktur. Bugün Basra olarak bilinen bölge ve etrafında bu savaş yapılmıştır.

Bu bilgiye göre günümüzü en çok etkileyen zaman ve yer damgası bu savaş ile var olmuş. Bu anı ve mekana ilahi izinli olduğumuz şifayı yönlendirerek, savaşın kayıtlarını dünyamızdan arındırabiliriz. Kalben saf niyetle çok derinden ister ve günlük arınma yaparsak, insanlık olarak barışı deneyimlemeye başlarız umudum var.

Çalışma Niyeti

“Başmelek Metatron Sümerler ve Akadlar arasında lineer zaman çizgimizde milattan önce 2700 yılında gerçekleşen savaş için zaman ve mekan şifası yapmam için bana rehberlik et lütfen.

Sana yönlendirdiğim kaynağın daimi olarak beni beslediği ışığı ilahi yasalara göre şifaya aracı kıl lütfen.”

Sonra da kalbinizden Basra’ya ışık gönderdiğinizi hayal edin ya da düşünün…

İnsanlık olarak barışı denge ile var edelim…..

14.01.2020