İçeriğe geç

Şahmeran’ın Dönüşüm Yolculuğu

  • 1 yıl önce
  • 5Dakika
  • 1304Kelime
  • 269Görüntülenme

Şahmeran’ın Dönüşüm Yolculuğu

Varoluşta her şey tekâmül ediyor. On binlerce yıllık mitolojik bilgide programı günümüzde aynı yerdeymiş gibi birbirimize aktarmamız hiç ilahi değil. İlahi olmasa da özgür iradeyi kibirle birleştirip, doğal hakkımız gibi bunu sunuyoruz.

Bu yazıyı kendine karma yaratmak istemeyenler için paylaşıyorum. Şahmeran ile ilgili yazdıklarım 2015 yılından beri yaptığım çalışmalarda ortaya çıkan bilgilerin ve son günlerde dijital platformda gösterime giren Şahmaran dizisi ile ilgili sorulan sorularla ortaya çıkan bilgilerin derlemesi. Diziyi şimdilik enerjisel olarak izleme iznim olmadığı için izlemiyorum. İzleyenler alandaki karmaşayı kendi alanlarına almasınlar ve Şahmaran aracılığıyla Şahmeran alanına gidecek olan hakikat olmayan bilgiye rıza göstermesinler diye paylaşıyorum.

Varoluşta her planın varoluşunun bir sebebi ve kendine özgü bir hikmeti var. Bu hikmette bize sadece iznimiz olan alanda görünür oluyor. Negatif boyutun ilk planında o planın er enerjisi Şah, dişi enerjisi de Şahmeran olarak var olmuş. Bu iki kutbun birleşmesi ile oluşmuş olan form da İfrit. Negatif plandaki her şey İfrit’ten dağılmış ve çoğalmış.

Bu yazıda sadece Şahmeran’ın alanını aktaracağım için Şah ve İfrit ile ilgili bilgilere değinmeyeceğim.

Şahmeran Dünyada ilk var olduğunda negatif olarak var olmuş. Dünyada lineer zamanda Milattan Önce 7000’li yıllarda var olmuş. 2014 yılından itibaren pozitif tekamül yolunu seçmiş. Şahmeran aşkı için ölmeyi seçtiği için kendi karmasında büyük bir durdurucu alan yaratmış. Aslında Dünyanın kundalini enerjisi ile reptilyanların dönüşümüne hizmet için dünyaya gelmiş. Bu görevini yüzyıllar boyu yapamamış. 

Mitolojik hikayesinde sevgilisi olan insan Cemşab Şahmeran’ın kundalini enerjisini kullanıyor. Şahmeran’daki kundalini enerjisinde Cemşab’ın ruhsal bir programı tekâmülsüz olarak zaman zaman aktif oluyor. 

Şahmeran’ın Türkiye’de ana enerji alanları Mardin, Adana/Yılan Kale, Mersin/Tarsus. Şahmeran dünyanın bir çok yerinde dolaşıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde ana merkez alanları var. 2017 yılında 9 Temmuz’da gittiğim konserde Şahmeran’ın hikayesi paylaşılıp bir eser çalınmıştı, eseri dinlerken ruhsal olarak bana yeraltına AŞK aktı mesajı verilmişti. Şahmeran reptilyanlardan tekamül etmeyi seçmiş olanlara ilerleyen yaşamlarında hak ettiklerinde kullanacakları AŞK anahtarını veriyor. 

Mitolojik olarak Medusa ve Şahmeran’ın bağlantısı olduğu ifade ediliyor. Bu bağlantı enerjisel olarak biraz karışık. Şahmeran’ın ve Medusa’nın ters dünya titreşim boyutundaki olan formları ikiz kardeş enerjisinde. Artık ters dünya titreşim boyutu kapandığı için bizim yaşadığımız dünyada böyle bir etkileşimleri yok. 

Mitolojik hikayede yarı insan yarı yılan formundaki bu formdan Şahmaran ya da Şahmeran diye bahsediliyor. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te de Şameren ifadesi bulunuyor. Bana verilen mesajlar hep şahmeran olarak verildi ben de bunun üzerine bu iki kelimenin enerji alanına baktım. Yukarıda size aktardığım her şey enerjisel olarak şahmeranın bilinç alanında bulunuyor, şahmaran kelimesinin bilinç alanı boştu. Bu konuyu bir grubumuzda yazıştık. En son Harflerin İlmi kitabının yazarı Muhyiddin İbnü’l – Arabî’den bu konuda rehberlik alınabileceğini yazmıştım. Ben bu rehberliği bu yazıyı yazana kadar talep etmedim. Gelen bilgi şöyle;

Evrensel boyutta her bilincin kendine özgü bir frekansı var. Dünyada kullanılan her dilin de bu bilincin çeşitli alanlarına erişme izinleri var. Ancak dillerde çok fazla devşirilmiş kelime bulunduğu için ilahi olarak o dili kullanan insanlar erişmemesi gereken bilinç alanlarına erişiyorlar. Ancak bu erişim o hakikati anlamaları için yeterli değil. Erişilen alan net olmadığı için zihinsel olarak anlamsız olan alanlar bilince erişen kişinin bilincindeki tanımlarla şekillendiriliyor. Bir dilden başka bir dile geçen kelimelerde o kelimenin bilincine kelimeyi alan insanların erişim izni olmasa da eksiklerle kullanılıyor. Harflerdeki çarpıtmanın ötesindeki sadece izinli olduğunuz bilince erişmeye niyet ederseniz, hakikat tanıma ulaşırsınız.

Bu bilgiye bende zihinsel olarak öğrendiğim başka bir konuyu ekleyeyim. Sosyolojide bir derste tanım ve kavram ayrımı üzerine durulmuştu. Bir olgunun zihindeki soyut haline kavram, o olgunun söze dökülmesine tanım denilmişti. Şahmeran bu varoluş parçasının zihindeki hali olan kavram hali, Şahmaran da tanım hali. Şahmeran bilincine erişim izni olmayan dilleri kullanan insanlar Şahmeran bilincine erişmenin yolunu bulup, tanımlayamadıkları alanı kendi bilinçleri ile tanımlayarak onu Şahmaran’a dönüştürmüşler.

Şahmaran Farsça’dan dilimize geçtiği için yukarıda açığa çıkan mesaja göre ilk şahmaran tanımını yapan Farsça’yı kullanan insanın ya da insanların bu bilince erişme izinleri yokmuş. Yine de bağ kurdukları bilinçten aldıkları alanı tanıma döküp kullanmışlar. Dilerseniz bu alan için aşağıdaki çalışmayı yapabilirsiniz

“Işık Bilgelerinin ilahi yasalara göre alanıma gelmesini talep ediyorum. Şahmeran ve Şahmaran tanımları ve kavramları ile ilgili benim alanıma dahil olmuş, ilahi izinli olmadığım her şeyi Işık Bilgelerine ilahi işlem için teslim ediyorum. Varoluştaki Şahmeran bilinci ile ilgili ilahi yasalara göre bilme iznim olan bilgilerin bilincimde Işık Bilgeleri tarafından ilahi gerçek bilgiye dönüştürülmesini talep ediyorum.

Şahmeran ve Şahmaran kelimelerini ilk duyduğum ya da ilk bildiğim andan itibaren bu bilincin tekâmülünü gerçekleştiren varlığa onun ilahi gerçeği olmayan bir bilgi, enerji ya da alanı yönlendirdiysem Işık Bilgelerinin kollektif bilinçten bu alanı ilahi yasalara göre arındırmalarını talep ediyorum. Bu alanla ilgili hakikat olmayan her neye şahitlik ettiysem, ilahi gerçek olmayan bilgilere şahitliğimde ‘bu doğrudur’ ya da ‘bu gerçektir’ beyanını bilinçli ya da bilinçsizce varoluşa beyan ettiysem, hakikat olmayan beyanlarımı da geri alıp iptal ediyorum.

Şahmeran’nın bilincinin ya da varlığının tekâmülüne benim yönlendirdiğim onu tekâmülünü durduran, çarpıtan ya da zorlayan benim bilmediğim Allah’ın bildiği her ne yaptıysam, Allah’ın katındaki adalete uygun olarak Şahmeran bilincinden ya da varlığından özür dilemem gerekiyorsa özür diliyorum. Bu alanı her şeyi ile Allah’a teslim ediyorum.”

Benim bu konudaki şimdilik görevim burada tamamlanıyor. Sizlerde kendi alanlarınızı kontrol ederek ne yapmanız gerektiğine karar verebilirsiniz.

İzinli olduğum bana ilahi gerçek diye açılmış bilgileri burada paylaşmış olsam da her şeyin en doğrusunu Allah bilir.

24.01.2023

Bu sitedeki tüm içeriğin enerjisel alanı kişinin dünya ve doğa ile ilişkisindeki saygıya göre değişir. Kişi dünyaya karşı fiziksel ve enerjisel çevre sorumluluğunu aldığında enerji alanı hak edişince artar. Kişi dünyaya karşı umursamaz ve sömürü temelinde olursa enerji alanı hak edişince azalır.
___________
Etiketler: