Daha önce yaptığımız çalışmalarda da önce konuya dair bir ön