Kavramlar ve Enerjiler Hangi dilde olursa olsun isimlendirilen canlı, cansız