Yadsıdığımız Varoluş Sebebimiz Allah her şeyi ince bir planla yaratmış