Sen Nesin? Tanımları içselleştiremediğimde kafam karışıyor. Danışan kelimesi de kafamı